SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys yn derbyn acolâd am ddod ar frig cynghrair ailgylchu carbon i'r cyfan o Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

Image of the recycling award presentation
23 Chwefror 2018 

Image of the recycling award presentation

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn gwobr fawreddog ar ôl arwain y maes fel y cyngor sy'n arbed carbon fwyaf yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gyd.

Derbyniodd y cyngor y Tlws Mynegai Ailgylchu Carbon i Awdurdodau Lleol oddi wrth Eunomia ddoe (Dydd Iau, 22 Chwefror) wedi iddo ddod ar frig y gynghrair mynegai carbon am lwyddo i arbed 130kg o garbon fesul unigolyn yn 2015/16.

Mae mynegai Eunomia yn cyfrifo faint o allyriadau carbon deuocsid sy'n cael eu hatal o ganlyniad i ymdrechion ailgylchu trigolion lleol. Mae ailgylchu yn arbed allyriadau nwyon ty gwydr oherwydd ei fod yn rhwystro gwastraff rhag cael ei anfon i bydru mewn safleoedd tirlenwi neu ei losgi mewn llosgyddion - a gan ei fod yn lleihau'r angen am echdynnu deunyddiau craidd sy'n brosesau ynni-ddwys.

Mae'r cyngor hefyd wedi dangos y gwelliant mwyaf flwyddyn-ar-flwyddyn, yn ôl y mynegai, gan neidio o 103kg o garbon yn cael ei arbed fesul unigolyn yn 2014/15 i 130kg yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 

Gan dderbyn y tlws ar ran y cyngor, dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu: "Mae'n gamp anhygoel i arwain y maes fel cyngor wrth ailgylchu ac arbed carbon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gyd.

"Rydym yn falch iawn o'r hyn mae trigolion lleol wedi ein helpu i gyflawni a hoffem ddiolch iddynt am eu hymdrechion i'n helpu i gyrraedd y safle uchaf ar y gynghrair, ni allem fod wedi gwneud hyn hebddynt.

"Dengys y canlyniad fod yr ymdrech a wneir gan drigolion a'n staff i wahanu gwastraff yn ei ffynhonnell wirioneddol yn talu ffordd pan ddaw hi i gynhyrchu arbedion carbon."

Dywedodd Peter Jones, Prif Ymgynghorydd Eunomia a gyflwynodd y wobr i'r cyngor: "Hoffwn longyfarch Cyngor Sir Powys ar eu perfformiad ailgylchu hynod nodedig sydd wedi gwella'n fawr. Mae cyfraniad pwysig gan ailgylchu i'w wneud i ymdrechion y DU ar newid hinsawdd ac nid yw edrych yn unig ar gyfraddau ailgylchu yn dweud yr holl stori wrthych chi.

"Mae ein Mynegai Ailgylchu Carbon yn helpu awdurdodau i weld y gwahanol fathau o ailgylchu sy'n cael yr effaith fwyaf, ac i ddynodi cyfleoedd newydd ynghyd ag amlygu llwyddiannau hyd yn hyn. Mae hefyd yn helpu'r cyhoedd i ddeall y rhesymau pam mae ailgylchu mor bwysig."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu