SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Calon Cymru

classroom
27Chwefror 2018 

classroom'Ysgol Calon Cymru' fydd enw ysgol newydd yn y Canolbarth yn dilyn ymgynghori helaeth â'r gymuned. Roedd cefnogaeth frwd i'r enw ymysg disgyblion a staff o ysgolion uwchradd Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt ac ysgolion cynradd y dalgylch.

Penodwyd Stephen Patten a Lee Powell fel Dirprwy Benaethiaid.

Dywedodd Ionwen Spowage, "Rwy'n benderfynol y bydd Ysgol Calon Cymru yn datblygu ar enw da'r ysgolion blaenorol ac y bydd yn ffynnu yng nghalon ein cymuned.

"Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio â'r gymuned gyfan wrth i ni ymdrechu i sicrhau mwy fyth o lwyddiant i bob un o'n pobl ifanc.

Trwy gydweithio rydym yn gallu sicrhau y bydd ein myfyrwyr i gyd yn mwynhau eu hamser yn yr ysgol. Rydym am iddynt wneud cynnydd rhagorol a'n gadael gyda'r sgiliau angenrheidiol i fyw bywyd llwyddiannus a boddhaus."

Dywedodd Sharon Hammond, cadeirydd bwrdd llywodraethu Ysgol Calon Cymru, "Rydym wrth ein bodd gyda'r enw newydd. Mae'n addas bod yr enw hwn wedi cael ei ddewis gan ddisgyblion gan mai nhw yw craidd yr ysgol."

Mae'r Pennaeth yn cynnal 'diwrnod pontio' ar 13 Mawrth ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 ar draws ysgolion cynradd y dalgylch. Bydd hwn yn gyfle iddynt wneud ffrindiau, magu hyder ac, yn bwysicach fyth, lleisio barn am sut fydd yr ysgol newydd.

Y cam nesaf i Ysgol Calon Cymru yw dylunio logo a bydd yn gofyn i ddysgwyr gynorthwyo gyda'r cynllun. Hefyd, mae'r Pennaeth a'r Bwrdd Llywodraethu'n ymgynghori ag ysgolion cynradd y dalgylch a disgyblion presennol, rhieni a staff ar wisg newydd Ysgol Calon Cymru. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu