Ailagor pompren i gerddwyr

Image of Dernol bridge
27 Chwefror 2018 

Image of Dernol bridgeMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod llwybr cyhoeddus rhwng Rhaeadr Gwy a Llangurig wedi ailagor ar ôl adnewyddu pompren sy'n ddeugain mlwydd oed.

Mae'r bont grog ger Dernol wedi'i gwneud o ddur a phren ac yn un o lond law o bontydd crog sy'n croesi'r Afon Gwy wrth iddi lifo drwy'r sir.

Ar ôl i aelod o'r cyhoedd roi gwybod am gyflwr y bont ac asesiad peiriannydd dilynol, fe'i caewyd i'r cyhoedd tra'n aros am atgyweiriadau er diogelwch.

Mae tîm Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys yn trwsio pontydd a gosod rhai newydd ar lwybrau cyhoeddus yn aml. Er hyn roedd natur anarferol y bont wledig hon a'i lleoliad anodd a bregus yn golygu bod angen sgiliau mwy arbenigol.

Buodd contractwr lleol wrthi'n gweithio oddi ar wifrau diogelwch a oedd yn hongian uwchben y bompren i alluogi tynnu byrddau'r bont o'r ceblau a oedd yn eu dal. Roedd y dechneg hon yn diogelu cynefin yr afon islaw ac yn osgoi'r angen am sgaffaldiau drud.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Parodd y bont hon her anarferol oherwydd ei chynllun a'i lleoliad. Serch hyn mae hi bellach ar agor i'r cyhoedd diolch i arbenigedd y contractwr lleol a charedigrwydd y tirfeddiannwr cyfagos wrth iddo ein helpu i gyrraedd y bont.

"Mae nifer helaeth o bomprennau ar hawliau tramwy cyhoeddus ledled Powys. Mae rhwydweithiau llwybrau lleol yn ein cysylltu â'n cymuned leol â'n hardaloedd gwledig tlws. Mae trigolion lleol ac ymwelwyr ill dau yn elwa oherwydd y gwaith o atgyweirio a chynnal y llwybrau. Mae'r ffaith bod cymaint wedi canmol y gwaith yn barod yn dyst i bwysigrwydd a gwerth llwybrau lleol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu