Gwella cilffordd Ystrad Fflur

Image of the Strata Florida byway
27 Chwefror 2018 

Image of the Strata Florida bywayMae'r Cyngor Sir wedi adnewyddu rhan o gilffordd boblogaidd yng nghanol Powys.

Yn ddiweddar gorffennodd tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y gwaith o atgyweirio rhan o gilffordd Ystrad Fflur ger Abergwesyn, Llanwrtyd.

Mae'r llwybr yn gilffordd sydd ar agor i bob traffig ac mae'n boblogaidd gyda cherbydau modur. Mae'n mynd ar hyd Mynyddoedd Cambria a thrwy Goedwig Tywi rhwng Powys a Cheredigion.

Fel rhan o'r gwaith agorwyd ffosydd draeniad a oedd wedi cael eu cau a'u tagu. Hefyd llanwyd pydewau gan ddefnyddio graean ar hyd y llwybr hyd at Goedwig Tywi o Fferm Nant Ystalwen. Gwnaed y gwaith gan y contractwr lleol RF Price o Hawy, Llandrindod.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Bydd pawb sy'n teithio ar hyd llwybr Ystrad Fflur yn rheolaidd yn croesawu'r gwaith ar y rhan 2.5 cilomedr hon o'r gilffordd.

"Mae ein tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad yn bwriadu dychwelyd i'r safle ym misoedd yr haf i barhau â'r gwaith cynnal a chadw trwy Goedwig Tywi ac ymlaen i'r ffin â Cheredigion.

"Mae'n rhaid i bawb sylweddoli cymaint yw pwysigrwydd cynnal ein hawliau tramwy. Gall ein rhwydwaith llwybrau cyhoeddus fod yn hanfodol wrth gynnal iechyd a lles pobl Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu