SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwella cilffordd Ystrad Fflur

Image of the Strata Florida byway
27 Chwefror 2018 

Image of the Strata Florida bywayMae'r Cyngor Sir wedi adnewyddu rhan o gilffordd boblogaidd yng nghanol Powys.

Yn ddiweddar gorffennodd tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y gwaith o atgyweirio rhan o gilffordd Ystrad Fflur ger Abergwesyn, Llanwrtyd.

Mae'r llwybr yn gilffordd sydd ar agor i bob traffig ac mae'n boblogaidd gyda cherbydau modur. Mae'n mynd ar hyd Mynyddoedd Cambria a thrwy Goedwig Tywi rhwng Powys a Cheredigion.

Fel rhan o'r gwaith agorwyd ffosydd draeniad a oedd wedi cael eu cau a'u tagu. Hefyd llanwyd pydewau gan ddefnyddio graean ar hyd y llwybr hyd at Goedwig Tywi o Fferm Nant Ystalwen. Gwnaed y gwaith gan y contractwr lleol RF Price o Hawy, Llandrindod.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Bydd pawb sy'n teithio ar hyd llwybr Ystrad Fflur yn rheolaidd yn croesawu'r gwaith ar y rhan 2.5 cilomedr hon o'r gilffordd.

"Mae ein tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad yn bwriadu dychwelyd i'r safle ym misoedd yr haf i barhau â'r gwaith cynnal a chadw trwy Goedwig Tywi ac ymlaen i'r ffin â Cheredigion.

"Mae'n rhaid i bawb sylweddoli cymaint yw pwysigrwydd cynnal ein hawliau tramwy. Gall ein rhwydwaith llwybrau cyhoeddus fod yn hanfodol wrth gynnal iechyd a lles pobl Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu