SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Problemau posibl oherwydd tywydd gaeafol

Image of snow covered fields
28 Chwefror 2018 

Image of snow covered fieldsMae trigolion yn cael eu rhybuddio y gallai gwasanaethau'r cyngor gael eu heffeithio gan yr eira trwm sydd i fod taro'r sir yfory (dydd Iau, 1 Mawrth).

Anogir rhieni i edrych ar www.powys.gov.uk/cy/ysgolion-a-myfyrwyr/i-wybod-a-yw-ysgol-ar-agor-neu-ar-gau/ neu i gysylltu â'u hysgol i weld os yw hi ar gau.

Anogir preswylwyr i gysylltu â'r cyngor mewn achos o argyfwng yn unig.

Am y newyddion diweddaraf am gyflwr y ffyrdd, casgliadau ailgylchu a chau ysgolion, edrychwch ar dudalennau Twitter y cyngor @powyscc / @cspowys neu ewch i'r wefan - www.powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu