1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newidiadau i'r gasgliadau gwastraff a sbwriel

Os bydd unrhyw newidiadau i'r trefniadau casglu, byddwn yn eu cyhoeddi ar y dudalen yma.

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd dyddiadau casglu sbwriel a deunydd ailgylchu gan aelwydydd a busnesau Powys yn hwyrach na'r arfer dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Bydd sbwriel a gwastraff ailgylchu'n cael eu casglu deuddydd yn hwyrach yn ystod wythnos y Nadolig ac yna ddiwrnod yn hwyrach yn ystod y Flwyddyn Newydd.

Byddwn yn casglu fel arfer ar Noswyl Nadolig (Dydd Llun 24 Rhagfyr) a Nos Galan (dydd Llun 31 Rhagfyr).

Diwrnod casglu arferol / Diwrnod casglu fydd:

Dydd Mawrth, 25 Rhagfyr (Dydd Nadolig) / Dydd Iau 27 Rhagfyr
Dydd Mercher 26 Rhagfyr (Gwyl San Steffan) / Dydd Gwener 28 Rhagfyr
Dydd Iau 27 Rhagfyr / Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr
Dydd Gwener 28 Rhagfyr / Dydd Sul 30 Rhagfyr

Dydd Mawrth 1 Ionawr (Dydd Calan) / Dydd Mercher 2 Ionawr
Dydd Mercher 2 Ionawr / Dydd Iau 3 Ionawr
Dydd Iau 3 Ionawr /  Dydd Gwener 4 Ionawr
Dydd Gwener 4 Ionawr / Dydd Sadwrn 5 Ionawr


 

Edrychwch yma i weld pa ddiwrnod rydym yn casglu eich biniau

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu