Dirwy o dros £1,000 i dipiwr anghyfreithlon

Image of some fly tipping
2 Mawrth 2018 

Image of some fly tippingMae dympio gwastraff bwyd masnachol mewn maes parcio wedi costio dros £1,000 i ddyn o Aberhonddu ar ôl iddo gael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys.

Mae tîm Gorfodaeth ac Ymwybyddiaeth Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor yn rhybuddio y gallai unrhyw un sy'n cael ei ddal yn tipio'n anghyfreithlon wynebu erlyniad.

Ymddangosodd Ahmet Et o Heol y Defaid, Aberhonddu, gerbron Llys Ynadon Llandrindod yr wythnos hon (dydd Mercher, 28 Chwefror) a phlediodd yn euog i adael gwastraff rheoledig ar dir heb drwydded.  Mae hyn yn drosedd o dan adran 33 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Clywodd yr Ynadon fod staff gorfodi gwastraff wedi derbyn gwybodaeth gan dîm glanhau strydoedd y cyngor ynghylch bagiau du a oedd wedi cael eu gadael ym maes parcio Aberhonddu ym mis Mehefin 2017.

Daeth y swyddogion gorfodi gwastraff o hyd i'r bagiau du ym maes parcio Rich Way a dechreuwyd ymchwiliad ac olrhain y gwastraff yn ôl i'r eiddo bwyd Brecon Chicken and Pizza Land.

Plediodd y diffynnydd yn euog yn gynnar a chyfaddefodd ei fod wedi gadael sachau du o wastraff masnachol, a gwastraff bwyd yn bennaf, o'i eiddo bwyd lleol yn y maes parcio.

Dirwywyd y diffynnydd £750 gan yr ynadon am y drosedd.  Fe'i gorchmynnwyd i dalu £255 am waith clirio, ymchwilio a chyfreithiol y cyngor yn ogystal â gordal dioddefwr o £75, gan ddod â'r cyfanswm i £1,080.

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Rydym yn falch bod y llys wedi anfon neges gref trwy osod dirwy sylweddol.

"Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd difrifol sy'n costio'n ddrud i drethdalwyr y cyngor ac yn niweidio ein hamgylchedd.  Rydym yn cynyddu ein gweithgareddau gorfodaeth ar draws y sir trwy daclo pob math o waredu gwastraff amhriodol fel y gallwn ni helpu i gadw Powys yn lân a thaclus."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu