Casgliadau gwastraff ac ailgylchu Powys

Image of recycling lorries in the snow
6 Mawrth 2018 

Image of recycling lorries in the snowMae staff Powys yn gweithio'n galed i ddal lan gyda'r casgliadau gwastraff ac ailgylchu na chafwyd eu gwneud yn ystod y tywydd garw'r wythnos ddiwethaf.

Ni wnaed y casgliadau oherwydd y tywydd ac mae'n debygol na fyddant yn cael eu casglu fel arfer mewn rhai rhannau o'r sir am weddill yr wythnos hon gyda rhannau o'r rhwydwaith ffyrdd llai yn parhau i gael eu heffeithio gan eira ar y ffyrdd.

Bydd y cyngor yn gwneud eu gorau i gasglu o'r ardaloedd hyn cynted ag y bydd yr amodau ar y ffyrdd yn gwella gyda chasgliadau'n debygol o fod diwrnod yn hwyrach na'r hynny a ddisgwylir gan gadw mewn cof bod y criwiau ailgylchu a gwastraff yn gwasanaethu llwybrau casglu newydd ar y diwrnodau casglu newydd.

Meddai'r Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Ry'n ni'n gwerthfawrogi bod y newidiadau hyn yn achosi trafferth i drigolion ond mae'r cyngor yn gwneud popeth y mae'n gallu i ddod â'r gwasanaeth casglu yn ôl i'r drefn arferol.  Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth yn ôl i'r arfer erbyn wythnos nesaf.

"Ry'n ni'n ymddiheuro am yr anghyfleustra a hoffwn ddiolch yn fawr i drigolion am eu hamynedd."

Gall unrhyw un un sydd wedi anghofio eu diwrnod casglu newydd, neu pryd y bydd eu biniau ar olwynion du yn cael eu casglu ddefnyddio'r cyfleuster ar y wefan sy'n dangos eich diwrnod casglu www.powys.gov.uk/ailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu