Llyfrgell Talgarth yn symud i'w chartref newydd

Image of Talgarth library
5 Mawrth 2018 

Image of Talgarth libraryMae llyfrgell Talgarth wedi symud i'w chartref hyfryd newydd, wrth ymyl Ysgol y Mynydd Du. Caeodd yr hen lyfrgell ei drysau am y tro olaf am hanner dydd, dydd Mercher 21ain Chwefror. Paciodd staff yr holl lyfrau a'r adnoddau i gyd, a'u symud i'r safle newydd yn barod ar gyfer busnes fel arfer ddydd Mawrth, 27 Chwefror 2018.

Roedd Jan Shivel, y llyfrgellydd cangen yn falch o groesawu a llongyfarch y cwsmeriaid cyntaf i'r llyfrgell newydd, Mr a Mrs Evans o Dalgarth. (Gwelwch y llun)

Mae'r llyfrgell mewn rhan cymunedol y safle newydd ac ar wahân i'r ysgol. Mae ganddi ei mynedfa ei hun fel bod y cyhoedd yn gallu dod i ddefnyddio'r llyfrgell yn rhwydd heb darfu ar yr ysgol o gwbl. Hefyd mae modd ail-drefnu'r lle'n hawdd ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau cymunedol eraill. Mae cegin fach yno a thoiledau anabl gyda digonedd o leoedd parcio am ddim y tu allan.

Dywedodd y Pennaeth, Mrs Toone, "Rydym wedi mwynhau agor yr ysgol newydd ac mae'r staff a'r disgyblion wedi bod yn gyffrous a llawn edmygedd o weld y gwaith caled mae pawb wedi'i wneud i wireddu'r prosiect hwn. Rwy'n falch ofnadwy bod y llyfrgell wedi symud wrth ein hochr ni. Trwy gael y llyfrgell mor agos bydd dysgu a chariad at ddarllen yn ffynnu yn ein cymuned.

"Bydd croeso i ddisgyblion o Ysgol y Mynydd Du ddefnyddio'r llyfrgell hefyd a bydd hyn yn esgor ar ddiwylliant darllen cadarnhaol ac yn cynnig gweithgareddau ac adnoddau iddyn nhw. Mae'r ysgol wedi trefnu ymweliadau â'r llyfrgell yn barod i'r plant gael blas ar y lle newydd.

Mae'r llyfrgell yn parhau i gynnig amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol i bob oedran yn ogystal â deunydd cyfeirio ac adnoddau hanes lleol. Mae'r cyfrifiaduron cyhoeddus wedi symud hefyd gyda DiWifr a chyfleusterau argraffu a sganio. Hefyd bydd cwsmeriaid yn gallu gwneud taliadau cyngor trwy'r gwasanaeth Llyfrgell+ sydd ar gael o hyd."

Dywedodd yr Aelod Portffolio ar faterion llyfrgelloedd, y Cynghorydd Rachel Powell, "Rwy'n falch o weld bod llyfrgell Talgarth wedi symud nesaf i'r ysgol gymunedol newydd. Bydd y safle newydd yn chwarae rhan hanfodol wrth galon cymuned Talgarth a Bronllys. Bydd y llyfrgell yn cynnig adnodd dysgu ychwanegol y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn ei defnyddio. Fe wn yn iawn y byddant yn cydweithio'n dda."

Ariannwyd yr adeilad gyda chymorth rhaglenni 50/50 Cyngor Sir Powys ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu