SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion yn casglu 1.72 tunnell o fatris mewn her ailgylchu

Translation Required:

Image of some batteries
7 Mawrth 2018 

Image of some batteriesCasglodd ysgolion ledled Powys 1.7 tunnell o fatris cyffredin - sy'n pwyso mwy na char canolig ei faint - trwy gymryd rhan mewn her ailgylchu batris.

Trefnodd Cyngor Sir Powys y gystadleuaeth ailgylchu batris yn ystod tymor yr hydref, a bu dros 4,000 o ddisgyblion wrthi'n cymryd rhan.

Anogodd y gystadleuaeth y bobl ifanc i gasglu batris i'w hailgylchu o'r cartref 'ar ysgol. Casglodd y disgyblion 1.73 tunnell o fatris, sy'n gwbl anhygoel, rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2017.

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr ger Crughywel oedd yn fuddugol, wedi i'r disgyblion yno gasglu 4.77kg o fatris yr un ar gyfartaledd. Byddant nawr yn derbyn gwerth £300 o docynnau Amazon.

Ysgol Penmaes yn Aberhonddu ddaeth yn ail, a byddant yn derbyn gwerth £150 o docynnau Amazon ar ôl casglu 3.59kg o fatris y disgybl. Bydd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Pontnewydd-ar-Wy yn derbyn tocynnau Amazon gwerth £50 ar ôl dod yn drydydd am gasglu 2.05kg o fatris yr un.

European Recycling Platform (ERP), noddwyr y gystadleuaeth, sydd wedi cyfrannu tocynnau Amazon. Darparodd ERP flychau i gasglu'r batris hefyd, a nhw hefyd drefnodd i'r batris gael eu hailgylchu.

Rhoddodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu ganmoliaeth i'r holl ysgolion a gymerodd ran yn yr her.

"Mae ailgylchu batris yn dda i'r amgylchedd gan fod hyn yn gadw'r adnoddau ac yn arbed ynni trwy leihau'r angen am ddeunyddiau crai newydd," meddai'r Cyng Davies.

"Rydym yn amcangyfrif fod dros 78,000 o fatris unigol wedi'u harbed rhag mynd i safleoedd tirlenwi, diolch i'r gystadleuaeth.

"Mae'n galonogol gweld plant ym Mhowys yn dangos y fath frwdfrydedd ac ymroddiad i ailgylchu a'r amgylchedd lleol, yn enwedig trwy gasglu cynifer o fatris gartref ac yn yr ysgol ac atal y deunyddiau hyn rhag cael eu gwaredu mewn safleoedd tirlenwi.

"Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth gwerth chweil hon, a llongyfarchiadau i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr am ennill y gystadleuaeth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu