Casglu sbwriel a gwastraff ailgylchu ddiwrnod yn hwyrach yr wythnos hon

Image of Powys recycling lorries in the snow
7 Mawrth 2018 

Image of Powys recycling lorries in the snow

Mae'r cyngor am atgoffa trigolion Powys y byddwn yn casglu sbwriel a gwastraff ailgylchu ddiwrnod yn hwyrach yr wythnos hon ar ôl i'r tywydd drwg diweddar amharu ar y gwasanaeth.

Mae staff Ailgylchu a Sbwriel Cyngor Sir Powys yn parhau i weithio'n ddiwyd i ddal i fyny â'r gwaith a gollwyd oherwydd yr eira.

Er bod y criwiau wedi gallu dal i fyny'n weddol yr wythnos hon, bydd rhannau o'r sir yn dal i wynebu problemau gyda lluwchfeydd eira'n dal i effeithio ar rai ffyrdd bach.  Bydd y cyngor yn ceisio casglu o'r ardaloedd hyn cyn gynted ag y bydd y ffyrdd yn gwella.

Bydd y cyngor yn casglu sbwriel a gwastraff ailgylchu ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer o gofio bod y criwiau gwastraff yn gweithio ar deithiau a diwrnodau casglu newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Wastraff ac Ailgylchu: "Mae'r criwiau wedi gallu dal i fyny'n weddol gyda'u gwaith yr wythnos hon, ond ni fyddwn yn gallu cyrraedd rhai rhannau o'r sir gan fod lluwchfeydd eira'n dal i sefyll mewn mannau.

"Rydym yn gwerthfawrogi bod hyn yn gallu bod yn rhwystredig i drigolion ond mae'r cyngor yn gwneud popeth y gall i fynd nôl i'r arfer ac rydym yn gobeithio mai dyma'r achos erbyn wythnos nesaf.

"Ymddiheurwn am unrhyw drafferth a hoffwn ddiolch i drigolion am eu hamynedd."

Os ydych wedi anghofio beth yw eich diwrnod casglu newydd, neu ar ba wythnos i adael eich bin du ar olwynion, defnyddiwch y system gwirio'r diwrnod casglu ar www.powys.gov.uk/ailgylchu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu