SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau i ddatblygu chwaraeon ar lawr gwlad ledled Powys

Translation Required:

Image of people taking part in archery
8 Mawrth 2018 

Image of people taking part in archery

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod dros £14,000 wedi cael ei drosglwyddo i dros ddwsin o sefydliadau chwaraeon ledled y sir.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon y Cyngor yn annog grwpiau chwaraeon ac ymarfer corff ym Mhowys i fanteisio ar grant gwerth hyd at £1,500 i helpu cyfrannu at greu clybiau ffyniannus a fydd yn parhau i greu cyfleoedd trwy fentrau ac arloesedd.

Mae'r grantiau wedi'u cynllunio i wneud gwahaniaeth i chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn lleol ac maent ar gael trwy Gist Gymunedol Sportlot, cynllun cymorth grant Cyngor Chwaraeon Cymru a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Chwaraeon: "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu rhoi'r grantiau hyn i'r 12 clwb.  Bydd y grantiau'n helpu'r clybiau i ffynnu a gwneud gwahaniaeth i chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn eu hardal.

"Gyda £90,000 ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, hoffwn annog sefydliadau i gyflwyno ceisiadau fel na fyddant yn colli'r cyfle i dderbyn yr arian grant hwn."

Mae'r prosiectau diweddar a fu'n llwyddiannus yn cynnwys

• Clwb Canwio Aberhonddu: £1,500 tuag at gyfarpar a hyfforddi hyfforddwyr
• Cymdeithas Chwaraeon Integredig Aberhonddu: £1,500 tuag at hyfforddi hyfforddwyr
• Clwb Tennis Aberhonddu: £1,475 tuag at ffioedd hyfforddwyr a hyfforddi hyfforddwyr
• Clwb Pêl-droed Llanfair-ym-Muallt: £1,300 tuag at hyfforddi hyfforddwyr
• Clwb Pêl-droed Felindre: £400 tuag at goliau plastig
• Clwb Gymnasteg Gwernyfed: £1,450 tuag at hyfforddi hyfforddwyr, llogi cyfleusterau a chyfarpar
• Clwb Hoci Gwernyfed: £1,140 tuag at hyfforddi hyfforddwyr a llogi cyfleusterau
• Clwb Pêl-rwyd Merched Llandrindod:  £1,476 tuag at hyfforddi hyfforddwyr a llogi cyfleusterau
• Chwarae Sir Drefaldwyn: £1,000 tuag at ffioedd hyfforddwyr a chyfarpar
• Canolfan Pêl-droed Cymunedol De Powys: £1,500 tuag at ffioedd hyfforddwyr, llogi cyfleusterau a chyfarpar
• Clwb Criced y Trallwng: £1,230 tuag at hyfforddi hyfforddwyr
• Clwb Chwaraeon Ystradgynlais: £770 tuag at ffioedd hyfforddwyr, llogi cyfleusterau a chyfarpar

Y dyddiad terfyn nesaf ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau, 19 Ebrill, 2018.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon y cyngor ar 01686 614060 neu anfonwch neges e-bost at angela.williams@powys.gov.uk

Gellir lawrlwytho ffurflenni cais o wefan Cyngor Chwaraeon Cymru www.sportwales.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu