Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Adolygiad Etholiadol Powys - Adroddiad o gynigion drafft

Translation Required:

Local Democracy and Boundary Commission for Wales logo
8 Mawrth 2018 

Local Democracy and Boundary Commission for Wales logo

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau cam cyntaf eu hadolygiad o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Powys. Mae'r Comisiwn bellach wedi cyhoeddi Cynigion Drafft.

Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau, yr hoffech eu gwneud.  Dechreuodd y cyfnod ymgynghori o 12 wythnos ar 7 Mawrth 2018, a bydd yn cau ar 29 Mai 2018.

I weld y cynigion drafft ewch i http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/currreviews/59530911/?lang=cy

Dylid anfon sylwadau ar y cynigion drafft hyn trwy e-bost i ldbc.wales@gov.wales neu yn ysgrifenedig at Y Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Hastings House, Fitzalan Court, Caerdydd, CF24 0BL

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir iddynt cyn iddynt baratoi eu Cynigion Terfynol i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu