Achrediad Amgueddfeydd

Image of Powysland Museum
12 Mawrth 2018 

Image of Powysland MuseumUnwaith eto, mae tair o amgueddfeydd Powys wedi ennill Achrediad Amgueddfa llawn yn dilyn adolygiad annibynnol o'u gwasanaethau.

Mae Amgueddfa Powysland, Y Trallwng, Amgueddfa Llanidloes ac Amgueddfa Sir Faesyfed, Llandrindod i gyd wedi derbyn achrediad llawn yn dilyn asesiad gan Banel Achredu Cyngor Celfyddydau Lloegr.

Mae hyn yn dilyn dyfarniadau tebyg yn 2005 a 2013 ac mae'n dangos cysondeb ac ansawdd Gwasanaeth Amgueddfeydd Powys o ran gofalu am, a mynediad at gasgliadau, cyfleusterau ymwelwyr a hygyrchedd i ddefnyddwyr.

Mae Achrediad Amgueddfeydd yn gynllun ledled y DU sy'n gosod safonau ar gyfer rheoli amgueddfeydd, gofal am gasgliadau a gwasanaeth i'r cyhoedd.

Llywodraeth Cymru sy'n rheoli'r cynllun i Gymru mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Lloegr.  Mae'r achrediad yn gynllun gwirfoddol gyda thros 90 o amgueddfeydd yng Nghymru yn cymryd rhan, gyda'r rhain yn amrywio o sefydliadau cenedlaethol mawr i amgueddfeydd bach sy'n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Amgueddfeydd; "Rwyf wrth fy modd bod ein hamgueddfeydd wedi dangos unwaith eto eu bod yn cyrraedd y safonau uchaf ac wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol.

Mae ein hamgueddfeydd yn darparu profiad amhrisiadwy o wybodaeth leol a chyffredinol, lle gall pob aelod o'r cyhoedd o'r ifanc iawn i bobl h?n gael mynediad a gwybodaeth o'r ystod o adnoddau sydd ar gael.  Os oes gennych chi'r cyfle i daro draw, cofiwch wneud hynny."

O 1 Ebrill mae'r Cyngor yn cael gwared ar ei brisiau mynediad ar gyfer Amgueddfeydd Powysland a Sir Faesyfed - maen nhw eisoes wedi cael gwared arnynt yn Amgueddfa Llanidloes sydd wedi'i chyd-leoli gyda'r llyfrgell - sy'n golygu bod mynediad i'n amgueddfeydd ar draws y sir am ddim.

Mae cyfle i ymwelwyr i roi rhodd mewn amgueddfeydd unigol yn lle'r pris mynediad.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu