SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Torri tywarchen

Image of the turf cutting ceremony
12 Mawrth 2018 

Image of the turf cutting ceremonyBu'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn Aberhonddu ar gyfer seremoni swyddogol i dorri tywarchen a chychwyn ar y gwaith o adeiladu safle newydd i Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Mae disgwyl i'r campws newydd modern gael ei agor ym mis Medi 2019. Mae'n cael ei ariannu gan fuddsoddiad o bron i £22 miliwn gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys. 

Wedi i'r gwaith orffen, bydd y campws yn darparu adnoddau dysgu ac addysgu gwych ar gyfer 750 o ddisgyblion: 600 o lefydd i ddisgyblion 11-16 oed a 150 o lefydd i ddisgyblion ôl-16.

Roedd yr Ysgrifennydd Addysg yn y seremoni yng nghwmni Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris, Aelod y Cabinet ar faterion Ysgolion, y Cynghorydd Myfanwy Alexander, nifer o staff a disgyblion Ysgol Uwchradd Aberhonddu a chynrychiolwyr y cwmni sy'n gwneud y gwaith, sef BAM UK Construction.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd Kirsty Williams: "Mae'n dda cael gweld bod y gwaith yn dod yn ei flaen ar y campws newydd, modern hwn sy'n cael tua £10 miliwn gan Raglen Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

"Ein cenhadaeth cenedlaethol ar gyfer addysg yw codi safonau, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad, a chreu system addysg sy'n destun balchder a hyder cenedlaethol.  Mae'n Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif yn greiddiol i hyn. Dyma'r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a'n colegau ers y 60au.

"Bydd y ganolfan hon yn creu amgylchedd addysgol ar gyfer yr 21ain Ganrif, a bydd yn cynnwys lleoliadau dysgu a fydd yn gallu cael eu haddasu'n gyflym. Bydd hyn yn helpu'r ysgol i fodloni anghenion y disgyblion a'r staff, anghenion sy'n esblygu o hyd."

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Ysgolion, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Dyma gam mawr ymlaen o ran rhoi'r Ysgol Uwchradd y mae dysgwyr Aberhonddu yn ei haeddu. Mae pawb a fu'n ddigon ffodus i weld cynlluniau'r adeilad newydd yn gwybod y bydd yn cynnig cyfleusterau rhagorol ar gyfer addysgu a dysgu. Bydd yr ysgol yn gwella golwg yr ardal honno o'r dref hefyd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu