SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffilm wedi'u hanimeiddo

Image of some syrian refugees
12 Mawrth 2018 

Image of some syrian refugees

Fisoedd yn unig ar ôl symud i Ystradgynlais, mae ffoaduriaid o Syria wedi ymuno ag ysgol leol i greu dwy ffilm wedi'u hanimeiddio am eu profiadau.

Mae'r teuluoedd wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Maesydderwen, Ysgol y Glowyr, Neuadd Les y Glowyr a'r cwmni animeiddio enwog 'Winding Snake Productions' i gynhyrchu dwy ffilm a fydd yn cael eu dangos am y tro cyntaf nos Iau (15 Mawrth).  Mae Sefydliad Celf Josef Herman hefyd yn bartner yn y prosiect.

Ariannwyd y gwaith gan Ffilm Cymru Wales ac mae'r ffilmiau hyn yn sôn am y croeso gafodd y teuluoedd hyn yn Ystradgynlais a sut iddynt gael lloches yn y dref.

Mae o leiaf chwech o deuluoedd wedi setlo yn y dref yng Nghwm Tawe dros y 18 mis diwethaf a dyma'r ail ddigwyddiad diwylliannol i'w gynnal yn y Neuadd Les.

Bydd y ffilmiau'n cael eu sgrinio am 6 pm ac mae croeso i bawb.  Am fwy o wybodaeth, ewch i www.thewelfare.co.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu