1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Ydych chi'n gwybod pwy i gysylltu â nhw os gwelwch chi bobl yn cysgu allan?
Darllen mwy

Gwneud cais am dy cyngor

Mae Cynllun Dyrannu Cyffredin gennym bellach sy'n berthnasol i bawb sy'n aros am dai cymdeithasol Cyngor Sir Powys.

 

Nid oes ffurflen gais. 

Y cam cyntaf yw cysylltu ag un o'n Swyddogion Cyswllt Cyntaf ar 01597 827464 neu ffonio swyddfa leol eich cyngor. Byddant yn sgwrsio â chi am eich amgylchiadau ac yn asesu a ydych yn gymwys i gael eich cynnwys ar ein rhestr aros.

Er mwyn i chi gael blaenoriaeth ar y gofrestr tai, mae'n rhaid i chi fod ag anghenion o ran tai, ac yn barod i symud. Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich achos yn cael ei atgyfeirio i Swyddog Rheoli Tai a Dewisiadau a fydd yn cofrestru eich manylion. Mae angen iddo/iddi gytuno â chi mai tai cymdeithasol yw'r dewis iawn i chi.

Bydd pob dewis yn cael ei ystyried er mwyn dod o hyd i'r datrysiad sydd orau i chi.

Dewch i'n gweld

Gallwch alw yn swyddfeydd Newydd yn Nhy Dewi Sant,  Stryd yr Eglwys Newydd, Y Drenewydd rhwng  9am - 3pm dydd Llun i ddydd Mawrth a dydd Iau i ddydd Gwener.

Os oes angen cyngor am arian arnoch, mae Cyngorfeydd Cyngor am Arian yn cael eu cynnal yn swyddfa Newydd yn Y Drenewydd bob yn ail ddydd Mercher.

Dogfennau a Dolenni :

Lawrlwytho taflen sy'n esbonio sut i wneud cais am dy [83KB]

Cynlluniau Dyrannu Cyffredin - polisi  [393KB]

Cynllun Dyrannu Cyffredin - gweithdrefnau [453KB]

Edrych ar fap o Bowys a'n Swyddfeydd Tai [57KB]

 

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu