Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Ffordd Osgoi'r Drenewydd

Translation Required:

Aerial view of the Newtown bypass
16 Mawrth 2018 

Aerial view of the Newtown bypass

Mae modurwyr Canolbarth Cymru yn cael eu hysbysu y bydd ffordd yr A489 o'r Drenewydd i Ceri ar gau am bythefnos mis nesa wrth i'r gwaith ar y ffordd osgoi newydd gyrraedd cam hanfodol. 

Bydd y ffordd ar gau bob ochr i Fferm Brimmon Isaf, ger y Drenewydd o 16 Ebrill 2018 i ganiatáu gwaith alinio cymhleth rhwng y ffordd osgoi newydd a ffordd yr A489 y Drenewydd i Ceri.

Mae'r Contractwyr, Alun Griffiths, wedi hysbysu Cygor Sir Powys y byddant yn gweithio oriau estynedig ac ar benwythnosau, ac maent yn hyderus y bydd y mesurau hyn yn sicrhau y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau o fewn y pythefnos pan fydd y ffordd ar gau. Fodd bynnag, mae'r gwaith hwn yn ddibynnol ar dywydd da ac unrhyw broblemau efo'r tir a allai godi.

Meddai'r Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Mae'r gwaith alinio'n gymhleth ac mae angen gwaith rheoli traffig sylweddol i sicrhau bod modurwyr a gweithwyr adeiladu ar y ffordd osgoi yn ddiogel trwy gydol y gwaith.

"Ystyriwyd nifer o gamau rheoli a daethpwyd i'r casgliad mai cau'r ffordd am bythefnos gyda gwyriad oedd y ffordd orau i achosi'r lleiaf o broblemau er yn cydnabod y bydd yn anghyfleus ac yn rhwystredig.  Roedd prosiect seilwaith maint Ffordd Osgoi'r Drenewydd yn debygol o gael effaith ar y rhwydwaith ffyrdd ac rydym yn gofyn yn garedig i fodurwyr am eu hamynedd.

"Y dewis arall, yn hytrach na chau'r ffordd, byddai wedi bod goleuadau traffig am 12 wythnos a gwaharddiad ar loriau trymion. 

"Mae cyfarfod cyhoeddus eisoes wedi cael ei gynnal yng Ngheri a hysbyswyd cymunedau lleol am y ffordd ar gau ac mae'r cwmni'n gwneud popeth y gallith i leihau'r anghyfleustra.  Rydym yn deall y bydd cau'r ffordd yn anghyfleus i drigolion am gyfnod byr ond mae'r gwaith yn hanfodol a bydd o fudd mawr i yrwyr yn y dyfodol, "ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu