1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Cyngor Sir Powys yn cefnogi #Addewidi'rPlaned

Image cynrychioli Cyngor Sir Powys yn cefnogi #Addewidi'rPlaned
16 Mawrth 2018 

Image of Earth Hour logo

Mae Cyngor Sir Powys yn dangos cefnogaeth ar gyfer yr Awr Ddaear unwaith eto eleni - y dathliad blynyddol o'r planed ar draws y byd.

Ar ddydd Sadwrn, 24 Mawrth 2018 am 8.30pm, bydd pobl ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau i gefnogi Awr Ddaear WWF 2018.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cynaliadwy: "Bydd y cyngor yn cyfuno gyda miliynau o bobl, dinasoedd, cymunedau a mannau o bwys o amgylch y byd mewn arddangosfa gweledol bydol i ymdrin â phroblemau amgylcheddol brys ac i amddiffyn ein planed.  Dyma un ffordd o gymryd rhan mewn ymgyrch amgylcheddol mwyaf y byd ac i ddangos eich cefnogaeth.

"Ry'n ni'n annog cymunedau a phartneriaid ym Mhowys i wneud #Addewidi'rPlaned ac i ymuno yn y digwyddiad diffodd y goleuadau ar draws y byd ar gyfer yr Awr Ddaear ar ddydd Sadwrn 24 Mawrth am 8.30pm ond hyd yn oed yn bwysicach mae angen i ni fod yn ymwybodol o'r dewisiadau ry'n ni'n gwneud bob dydd a'r effaith amgylcheddol y maen nhw'n eu cael."

Dangoswch eich cefnogaeth am fyd gwell!  I gael rhagor o wybodaeth ewch i wwf.org.uk/earthhourwales

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu