1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Miloedd yn ymweld ag ail Wyl gofalwyr

Image cynrychioli Miloedd yn ymweld ag ail Wyl gofalwyr
20 Mawrth 2018 

Image of Alana Spencer making a speech at Powys Careers fairDaeth tua 3,500 o bobl ifanc o bob cwr o Bowys i ail Wyl Yrfaoedd Powys yn Llanfair-ym-Muallt y mis hwn.

Daeth myfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau addysg pellach i wyl 2018 a drefnwyd gan Grwp Llwybrau Positif Powys. Yno caethon nhw gyfle i siarad â mwy na 110 o arddangoswyr.

Jackie Parker yw Cadeirydd y Grwp a dywedodd: "Hoffwn i ddweud diolch yn fawr i bob un o'r myfyrwyr, yr arddangoswyr a'r noddwyr a wnaeth yr ail wyl eleni'n well hyd yn oed nac ein digwyddiad yn 2017. Hoffwn i hefyd diolch i'n siaradwraig wadd o fri, Alana Spencer, enillydd sioe deledu'r Apprentice ar BBC."

Noddwyd y digwyddiad eleni gan Gyngor Sir Powys, Gyrfaoedd Cymru, Rhaglen Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Grwp Colegau NPTC, West Ents audio visual, Compact Orbital Gears, cyfreithwyr Lanyon Bowdler, Kier Construction a Rhwydweithiau Ynni SP.

Dywedodd Mrs Parker: "Hoffwn hefyd llongyfarch Oriel Davies yn Y Drenewydd am ennill gwobr yr arddangoswr gorau a thîm disgyblion Ysgol Uwchradd Crughywel a enillodd y gystadleuaeth Cyflwyno i Fyfyrwyr.

"Rydym yn edrych ymlaen at wahodd y myfyrwyr yma - a'r timau o Grwp Colegau NPTC - i dîm rheoli Cyngor Sir Powys i glywed eu sylwadau am sut y gallwn wneud y sir yn well i bobl ifanc.

"Heb y bobl yma a gymerodd rhan yn yr wyl ni fyddai wedi bod hanner cystal. Diolch yn fawr," meddai Ms Parker.

Yn ogystal â myfyrwyr o Bowys, croesawodd yr wyl ryw 40 o fyfyrwyr o Ysgol Henry Richard yn Nhregaron, Ceredigion.

Nod Grwp Llwybrau Positif Powys yw hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr ym Mhowys ar ôl addysg orfodol. Mae'n bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, Gyrfaoedd Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddi Cambrian a PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys).

Gallwch weld lluniau o'r digwyddiad ar dudalen Facebook y bartneriaeth: www.facebook.com/PositivepathwaysPowys/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu