Miloedd yn ymweld ag ail Wyl gofalwyr

Image of Alana Spencer making a speech at Powys Careers fair
20 Mawrth 2018 

Image of Alana Spencer making a speech at Powys Careers fairDaeth tua 3,500 o bobl ifanc o bob cwr o Bowys i ail Wyl Yrfaoedd Powys yn Llanfair-ym-Muallt y mis hwn.

Daeth myfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau addysg pellach i wyl 2018 a drefnwyd gan Grwp Llwybrau Positif Powys. Yno caethon nhw gyfle i siarad â mwy na 110 o arddangoswyr.

Jackie Parker yw Cadeirydd y Grwp a dywedodd: "Hoffwn i ddweud diolch yn fawr i bob un o'r myfyrwyr, yr arddangoswyr a'r noddwyr a wnaeth yr ail wyl eleni'n well hyd yn oed nac ein digwyddiad yn 2017. Hoffwn i hefyd diolch i'n siaradwraig wadd o fri, Alana Spencer, enillydd sioe deledu'r Apprentice ar BBC."

Noddwyd y digwyddiad eleni gan Gyngor Sir Powys, Gyrfaoedd Cymru, Rhaglen Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Grwp Colegau NPTC, West Ents audio visual, Compact Orbital Gears, cyfreithwyr Lanyon Bowdler, Kier Construction a Rhwydweithiau Ynni SP.

Dywedodd Mrs Parker: "Hoffwn hefyd llongyfarch Oriel Davies yn Y Drenewydd am ennill gwobr yr arddangoswr gorau a thîm disgyblion Ysgol Uwchradd Crughywel a enillodd y gystadleuaeth Cyflwyno i Fyfyrwyr.

"Rydym yn edrych ymlaen at wahodd y myfyrwyr yma - a'r timau o Grwp Colegau NPTC - i dîm rheoli Cyngor Sir Powys i glywed eu sylwadau am sut y gallwn wneud y sir yn well i bobl ifanc.

"Heb y bobl yma a gymerodd rhan yn yr wyl ni fyddai wedi bod hanner cystal. Diolch yn fawr," meddai Ms Parker.

Yn ogystal â myfyrwyr o Bowys, croesawodd yr wyl ryw 40 o fyfyrwyr o Ysgol Henry Richard yn Nhregaron, Ceredigion.

Nod Grwp Llwybrau Positif Powys yw hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr ym Mhowys ar ôl addysg orfodol. Mae'n bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys, Gyrfaoedd Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddi Cambrian a PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys).

Gallwch weld lluniau o'r digwyddiad ar dudalen Facebook y bartneriaeth: www.facebook.com/PositivepathwaysPowys/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu