1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Casglu sbwriel fel arfer dros wyliau'r Pasg

Image cynrychioli Casglu sbwriel fel arfer dros wyliau'r Pasg
21 Mawrth 2018 

recycling lorry

Ni fydd Gwyl Banc y Pasg yn effeithio ar wasanaethau ailgylchu a chasglu sbwriel gyda'r cyngor yn casglu fel arfer ar Ddydd Gwener y Groglith a Dydd Llun y Pasg.

Mae'r cyngor am atgoffa trigolion a chwsmeriaid gwastraff masnach i adael y bocsys ailgylchu a'r sbwriel allan erbyn 7.30am ar y diwrnod casglu.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae'n bwysig ailgylchu'r deunydd pacio ychwanegol sy'n cael ei gynhyrchu dros y Pasg a bydd yn ein helpu ni gyrraedd y targedau ailgylchu llym a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

"Mae'n bosibl ailgylchu cardbord, amlenni a chardiau yn eich bocs glas a gallwch ailgylchu eitemau plastig caled a'r ffoil arian a welwch fel arfer gydag wyau Pasg yn eich bocs ailgylchu coch.

"Yn anffodus ni allwn dderbyn eitemau ffilm blastig gan gynnwys eitemau megis bagiau siopa, deunydd lapio swigod, bagiau bwyd a ffilm blastig, felly dylech roi'r deunydd hyn yn eich bin du ar olwynion neu sach borffor."

Am fwy o wybodaeth ar eitemau y gallwch neu na allwch eu hailgylchu, ewch i www.powys.gov.uk/ailgylchu neu ffoniwch 01597 827465 / 0845 6027035

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu