1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Casglu sbwriel fel arfer dros wyliau'r Pasg

Image cynrychioli Casglu sbwriel fel arfer dros wyliau'r Pasg
21 Mawrth 2018 

recycling lorry

Ni fydd Gwyl Banc y Pasg yn effeithio ar wasanaethau ailgylchu a chasglu sbwriel gyda'r cyngor yn casglu fel arfer ar Ddydd Gwener y Groglith a Dydd Llun y Pasg.

Mae'r cyngor am atgoffa trigolion a chwsmeriaid gwastraff masnach i adael y bocsys ailgylchu a'r sbwriel allan erbyn 7.30am ar y diwrnod casglu.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae'n bwysig ailgylchu'r deunydd pacio ychwanegol sy'n cael ei gynhyrchu dros y Pasg a bydd yn ein helpu ni gyrraedd y targedau ailgylchu llym a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

"Mae'n bosibl ailgylchu cardbord, amlenni a chardiau yn eich bocs glas a gallwch ailgylchu eitemau plastig caled a'r ffoil arian a welwch fel arfer gydag wyau Pasg yn eich bocs ailgylchu coch.

"Yn anffodus ni allwn dderbyn eitemau ffilm blastig gan gynnwys eitemau megis bagiau siopa, deunydd lapio swigod, bagiau bwyd a ffilm blastig, felly dylech roi'r deunydd hyn yn eich bin du ar olwynion neu sach borffor."

Am fwy o wybodaeth ar eitemau y gallwch neu na allwch eu hailgylchu, ewch i www.powys.gov.uk/ailgylchu neu ffoniwch 01597 827465 / 0845 6027035

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu