Ysgol Maesydre

classroom
22 Mawrth 2018 

classroomMae'r corff treftadaeth Gymreig, Cadw, wedi cadarnhau bod statws rhestredig Graddfa II ar ran o Ysgol Maes-y-dre gynt yn y Trallwng, yn ôl Cyngor Sir Powys. Mae'r rhestru yn golygu y bydd yn rhaid cynnal adolygiad o'r cynlluniau ar gyfer y safle ar Howell Drive, sydd wedi'i glustnodi ar gyfer yr ysgol gynradd cyfrwng-Cymraeg newydd, sef Ysgol Gymraeg Y Trallwng.  

Bydd penseiri arbenigol yn gweithio gydag Ysgol Gymraeg y Trallwng, i ganolbwyntio'r cynlluniau diwygiedig ar godi adeilad ysgol y 21ain Ganrif sy'n ymgorffori'r adeilad gwreiddiol rhestredig ar ôl ei adfer.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, yr Aelod Portffolio ar faterion ysgolion: "Mae cynlluniau dychmygus ar y gweill a fydd yn cynnig darpariaeth addysgol fodern o'r radd uchaf yn ogystal â chadw'r rhan annatod yma o dreftadaeth y Trallwng. Ry'n ni wedi bod yn gweithio gyda chymuned Ysgol Gymraeg Y Trallwng a chyn bo hir, disgwyliwn allu rhannu'r dyluniadau diwygiedig gyda rhanddeiliaid ar lefel ehangach.'

Er bod y rhestru wedi bod yn destun gwir siom yng nghymuned y Trallwng, bydd y Cyngor yn edrych ymlaen nawr at adfer yr adeilad i'w ogoniant gwreiddiol a sicrhau bod pob plentyn oed cynradd yn y Trallwng yn cael ei addysgu mewn adeiladau ysgol cyfartal. Disgyblion Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, y Trallwng, sy'n defnyddio'r adeilad ar hyn o bryd, cyn iddynt symud i gyfleuster ysgol newydd ar Ffordd Salop ym mis Medi 2019.

Dywedodd Cadw, wrth gadarnhau statws rhestredig yr ysgol: "Mae'r ysgol o ddiddordeb hanesyddol arbennig fel enghraifft o fath pwysig o ysgol Gymreig sydd wedi'i chadw'n dda. Adeiladwyd ef mewn cyfnod pwysig o ddatblygu ysgolion o'r fath, pan ddechreuwyd darparu addysg uwchradd wladol yn rheolaidd am y tro cyntaf" ac ânt ymlaen i ddweud bod yr ysgol:

"... o ddiddordeb pensaernïol arbennig oherwydd y ffordd y mae ei ffurf yn cyfleu'r amrywiaeth o weithgareddau sy'n digwydd ynddi mewn mynegiant coeth o ddiben. Mae'n enghraifft gydlynol a chyson o waith yn arddull yr adfywiad Baróc ac mae wedi goroesi gydag ond mân newidiadau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu