Cynilo mwy yn eich llyfrgell leol

Image of staff from Cambrian Credit Union meeting Powys County Council staff
21 Mawrth 2018 

Image of staff from Cambrian Credit Union meeting Powys County Council staffMae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn falch gallu croesawu Undeb Credyd Cambrian i Lyfrgelloedd y Drenewydd a'r Trallwng, i gynnig gwybodaeth ariannol, gwybodaeth i drigolion lleol am gynlluniau cynilo a benthyg, yn ogystal â'r gwasanaeth benthyca llyfrau, DVD a defnyddio'r rhyngrwyd a gwasanaethau eraill sydd eisoes ar gael yn ein llyfrgelloedd cyhoeddus.

Cydweithredfa ariannol yw Undeb Credyd. Ei haelodau sy'n berchen arni, a hwy sy'n ei rheoli. Mae'r undeb yn cynnig man cyfeillgar, cyfleus a rhwydd i gynilo, yn ogystal â chyfle i fenthyca am bris teg. Bydd Undeb Credyd y Cambrian ar agor yn Llyfrgell y Trallwng o 9:30am tan 1:00pm ar ddydd Llun a dydd Mercher, ac yn Llyfrgell Ardal y Drenewydd ar foreau Mawrth, Iau a Gwener bob wythnos.

Dywedodd y Cyng. Martin Weale, Aelod Portffolio ar faterion Adfywio a Chynllunio, "Rwy'n falch iawn gweld llyfrgelloedd yn creu cysylltiad gydag elusennau fel Undeb Credyd y Cambrian sy'n gwneud cymaint i helpu i leddfu tlodi a phwysau ariannol i bobl yn ein cymunedau.

"Mae'r ddau wasanaeth yn darparu adnoddau defnyddiol a chynaliadwy ar lefel gymunedol ac maent yn gydnaws â chynllun Iechyd a Llesiant y cyngor. Hoffwn i weld cefnogaeth i'r undebau credyd yn tyfu trwy'r bartneriaeth yma ac i bobl leol wneud defnydd da o'r ddau wasanaeth pwysig hyn. Mae Llyfrgelloedd eisoes yn arbed arian i bobl trwy eu hailgylchu a'r ffordd y maent yn rhannu'r defnydd o adnoddau gwych, ac mae'r Undeb Credyd yn cyfoethogi'r cynnig yma i hybu'r economi leol."

Dywedodd Ann Francis, Rheolwr Cyffredinol Undeb Credyd y Cambrian: "Mae'n bwysig bod gennym rywle lleol a chyfeillgar lle gallwn gynnig y gwasanaeth yma, lle gall pobl fagu'r arfer o gynilo a cheisio cyngor a chyfarwyddyd ynglyn â rheoli eu harian. Roeddem yn chwilio am fan cyhoeddus a oedd yn darparu amgylchedd cyfeillgar a chymwynasgar yn y gymuned, ac mae'r llyfrgell yn berffaith ar gyfer hyn - rhywle lle y mae pobl yn gyfforddus, lle mae'n hawdd defnyddio'r gwasanaethau."

"Mae'n adeg anodd i lawer o bobl pan mae pryderon ariannol yn effeithio ar eu cyllideb. Ry'n ni yma i wrando ac i helpu trwy gynnig cyngor a chyfarwyddyd, a chynlluniau cynilo a benthyg. Ry'n ni'n awyddus i bobl leol ddod yn aelodau ac yn rhan o'u hundeb credyd leol, gan annog dulliau cyfrifol o gynilo i bob oed."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu