1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld balans eich Cyfrif Rhent ar-lein
Darllen mwy

Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus am y tro

Gorchmynion rheoli traffig dros dro ar gyfer priffyrdd cyhoeddus a ddangosir ar fap diffiniol a datganiad - Powys

MANYLION Y LLWYBR

LLWYBR YN CAU

GORCHYMYN YN DOD I BEN

RHESWM

Llwybr Troed  1, Croesfan Rheilffordd y Fronyn SJ225 032 am bellter o ryw 11 metr

29 Ionawr 2016

28 Gorffennaf 2019

Ar gau oherwydd pryderon Network Rail ynglŷn ag iechyd a diogelwch.  Sicrwydd pellach gan Network Rail na fydd angen estyniadau pellach.

Llwybrau Troed a llwybrau ceffyl amrywiol, ffordd osgoi'r Drenewydd

O 30 Mai 2016 (dewiswch rif)

Disgwylir y bydd yn dod i ben 31 Mehefin 2019 (Bydd y gorchymyn presennol yn dod i ben 13 Chwefror 2019)

Ar gau i liniaru pryderon am iechyd a diogelwch yn ystod y cyfnod adeiladu.

Cilffordd Llwybr y Mynaich LC296 b o Garn Ricet (Pwynt A) yng Nghyfeirnod Grid SN 87407105) am bellter o ryw 6.3 cilometr i gyfeiriad y de-orllewin i'r ffin Sirol â Cheredigion ar afon Claerwen yng Nghyfeirnod Grid SN 82396821  (Pwynt B)

20 Ebrill 2019

19 Hydref 2019

Ceir eithriad trwy ganiatáu i feiciau modur deithio rhwng Pwynt A a Phwynt B ar o leiaf dri dyddiad penodol, ac uchafswm o chwech diwrnod a fydd yn cael eu hysbysebu lai na phythefnos o flaen llaw.

Llwythwch map lleoliad yma [834KB]

Cilffyrdd Rhifau LM1268(A), LM1284, LM1252, a adwaenir fel Pistyll-yr-Heusor yng Nghymuned Maesyfed, yn gwahardd pob cerbyd modur (gan gynnwys beiciau modur) a cherbydau a dynnir gan geffyl o SO16876249 (Pwynt A) i SO18435989 (Pwynt B)

22 Tachwedd 2018

21 Mai 2019

Cau ar frys i atal difrod difrifol i'r arwyneb a gafodd ei raddio'n ddiweddar, yn dilyn tywydd difrifol diweddar ac i ganiatau gwaith arfaethedig i ddigwydd.

Llwythwch map lleoliad yma [1MB]

Llwybr Ceffyl LC247 (Cau brys) o SN90506757 (pwynt A) i gyfeiriad y gogledd orllewin i SN90306766 (pwynt B), pellter o 280 metr.

26 Tachwedd 2018

25 Mai 2019

Oherwydd tirlithriad, bydd angen archwiliad diogelwch cyn clirio a gwaith i sefydlogi'r banc o dir. Ymestyn yr ymgynghoriad presennol.

Llwythwch map lleoliad yma [854KB]

Llwybr troed KN1177, Tref-y-Clawdd ger Clayton Engineering Ltd

0800 hyd 1700
28 Ebrill 2019

3 Mai 2019

Er mwyn cynnal profion ar y winshis.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu