1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus am y tro

Gorchmynion rheoli traffig dros dro ar gyfer priffyrdd cyhoeddus a ddangosir ar fap diffiniol a datganiad - Powys

 

MANYLION Y LLWYBR

LLWYBR YN CAU

GORCHYMYN YN DOD I BEN

RHESWM

Llwybr Troed 1, Croesfan Rheilffordd y Fron yn SJ225 032 am bellter o ryw 11 metr

29 Ionawr 2016

28 Gorffennaf 2019

Ar gau oherwydd pryderon Network Rail ynglŷn ag iechyd a diogelwch.  Sicrwydd pellach gan Network Rail na fydd angen estyniadau pellach.

Llwybrau troed a llwybrau ceffylau amrywiol, ffordd osgoi'r Drenewydd

O 30 Mai 2016 (dewis y nifer).

Disgwylir y bydd yn dod i ben 31 Mehefin 2019 (Bydd y gorchymyn presennol yn dod i ben 13 Chwefror 2019)

Ar gau i liniaru pryderon am iechyd a diogelwch yn ystod y cyfnod adeiladu.

Llwybr Troed 161A a Llwybr Troed 96 1 Ebrill 201831 Mewrth 2019O SJ151613413 i SJ1482413047 am 500 metr, a llwybr troed 96 o SJ1511813379 i SJ1465613119 am 570 metr yng nghymuned Meifod.
Cilffordd Llwybr y Mynaich LC296 b o Garn Ricet (Pwynt A) yng Nghyfeirnod Grid SN 87407105) am bellter o ryw 6.3 cilometr i gyfeiriad y de-orllewin i'r ffin Sirol â Cheredigion ar afon Claerwen yng Nghyfeirnod Gris SN 82396821 (Pwynt B)20 Hydref 201819 Ebrill 2019

Eithriad: Caniateir beiciau modur rhwng Pwynt A a Phwynt B ar dri dyddiad penodol a fydd yn cael eu hysbysebu lai na phythefnos o flaen llaw.

Llwythwch map lleoliad yma [834KB]

Bydd Llwybr y Mynaich yn agor ar 14 Rhagfyr i'r rhai sydd â thrwydded.

Cilffyrdd Rhifau LM1268(A), LM1284, LM1252, a adwaenir fel Pistyll-yr-Heusor yng Nghymuned Maesyfed, yn gwahardd pob cerbyd modur (gan gynnwys beiciau modur) a cherbydau a dynnir gan geffyl o SO16876249 (Pwynt A) i SO18435989 (Pwynt B)17 Hydref 20187 Tachwedd 2018

Cau ar frys i atal difrod difrifol i'r arwyneb a gafodd ei raddio'n ddiweddar, yn dilyn tywydd difrifol diweddar

Llwythwch map lleoliad yma [1MB]

Llwybr Ceffyl LC247 Elan Valley (Cau brys) o SN90506757 (pwynt A) i gyfeiriad y gogledd orllewin i  SN90306766 (pwynt B), pellter o 280 metr.5 Tachwedd 201826 Tachwedd 2018

Oherwydd tirlithriad, bydd angen archwiliad diogelwch cyn clirio a gwaith i sefydlogi'r banc o dir.

Llwythwch map lleoliad yma [854KB]

Llwybr troed NL166, Gwaith Trin Nantmel30 Ionawr 20191 Mawrth 2019Er mwyn gwneud

 

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu