HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Hawliau tramwy cyhoeddus sydd ar gau dros dro ym Mhowys

 

Manylion y llwybr:Cilffordd sydd ar agor i unrhyw draffig 16 "Ystrad Fflur" Cymuned Llanwrtyd o gyfeirnod grid SN 8048 5685 i gyfeiriad y gogledd i ryd yr afon yn SN 8103 6017, sef pellter o 3.6 km.

Bydd y gilffordd ar gau o: 1 Awst 2020

Bydd y gorchymyn yn dod i ben ar: 31 Ionawr 2021 neu hyd nes bod y gwaith wedi cael ei gwblhau, p'un bynnag yw'r gyntaf

Rheswm: Rhaid cau'r gilffordd er mwyn atgyweirio'r ceuffosydd ac wyneb y briffordd

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr Troed  1, Croesfan Rheilffordd y Fron yn SJ225 032 am bellter o ryw 11 metr

Llwybr yn cau: 29 Ionawr 2016

Gorchymyn yn dod i ben: 28 Ionawr 2021

Rheswm: Ar gau oherwydd pryderon Network Rail ynglŷn ag iechyd a diogelwch.  Sicrwydd pellach gan Network Rail na fydd angen estyniadau pellach. Mae'n debyg y bydd angen cau tan o leiaf Ebrill 2020.

 

 

Manylion y Llwybr: Cilffordd Llwybr y Mynaich LC296 b o Garn Ricet (Pwynt A) yng Nghyfeirnod Grid SN 87407105) am bellter o ryw 6.3 cilometr i gyfeiriad y de-orllewin i'r ffin Sirol â Cheredigion ar afon Claerwen yng Nghyfeirnod Grid SN 82396821  (Pwynt B)

Llwybr yn cau: 19 Ebrill 2020

Gorchymyn yn dod i ben: 20 Hydref 2020

Rheswm: Ceir eithriad trwy ganiatáu i feiciau modur deithio rhwng Pwynt A a Phwynt B ar o leiaf dri dyddiad penodol, ac uchafswm o chwech diwrnod a fydd yn cael eu hysbysebu lai na phythefnos o flaen llaw.   Llwythwch map lleoliad yma [834KB]

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr troed 114, Fron Berriw

Llwybr yn cau: 19 Medi 2019

Gorchymyn yn dod i ben: 18 Medi 2020

Rheswm: Pont beryglus.  Llwybr troed 114, Fron Berriw [477KB]

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr troed RB1417, Chwarel Dolyhir

Llwybr yn cau: 7 Hydref 2019

Gorchymyn yn dod i ben: 6 Hydref 2020

Rheswm: Gweithredu tirffurf sgrinio gorllewinol.  Yn destun ymgynghori.  Llwybr troed RB1417, Chwarel Dolyhir [1MB]

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr Ceffyl LC247 yng nghwm Elan o SN90506757 (pwynt A) i gyfeiriad y gogledd orllewin i  SN90306766 (pwynt B), pellter o 280 metr.

Llwybr yn cau: 26 Tachwedd 2018

Gorchymyn yn dod i ben: 28 Ionawr 2021

Rheswm: Oherwydd tirlithriad, bydd angen archwiliad diogelwch cyn clirio a gwaith i sefydlogi'r banc o dir.

 

 

Manylion y Llwybr: Llwybr troed 40, Bont Godor ger Llansantffraid

Llwybr yn cau: 5 Ebrill 2019

Gorchymyn yn dod i ben: 5 Hydref 2020

Rheswm: To clear debris and assess structural integrity of the bridge.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu