1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus am y tro

Gorchmynion rheoli traffig dros dro ar gyfer priffyrdd cyhoeddus a ddangosir ar fap diffiniol a datganiad - Powys

MANYLION Y LLWYBR

LLWYBR YN CAU

GORCHYMYN YN DOD I BEN

RHESWM

Llwybr Troed  1, Croesfan Rheilffordd y Fronyn SJ225 032 am bellter o ryw 11 metr

29 Ionawr 2016

28 Ionawr 2020

Ar gau oherwydd pryderon Network Rail ynglŷn ag iechyd a diogelwch.  Sicrwydd pellach gan Network Rail na fydd angen estyniadau pellach. Mae'n debyg y bydd angen cau tan o leiaf Ebrill 2020

Cilffordd Llwybr y Mynaich LC296 b o Garn Ricet (Pwynt A) yng Nghyfeirnod Grid SN 87407105) am bellter o ryw 6.3 cilometr i gyfeiriad y de-orllewin i'r ffin Sirol â Cheredigion ar afon Claerwen yng Nghyfeirnod Grid SN 82396821  (Pwynt B)

20 Ebrill 2019

19 Hydref 2019

Ceir eithriad trwy ganiatáu i feiciau modur deithio rhwng Pwynt A a Phwynt B ar o leiaf dri dyddiad penodol, ac uchafswm o chwech diwrnod a fydd yn cael eu hysbysebu lai na phythefnos o flaen llaw. Dyddiadau trwyddedau presennol  27 Gorffennaf a 20 Awst

Cais (System Drwydded) Cilffordd Llwybr y Mynaich

Llwythwch map lleoliad yma [834KB]

Llwybr Ceffyl LC247 (Cau brys) o SN90506757 (pwynt A) i gyfeiriad y gogledd orllewin i SN90306766 (pwynt B), pellter o 280 metr.

26 Tachwedd 2018

28 Ionawr 2020

Oherwydd tirlithriad, bydd angen archwiliad diogelwch cyn clirio a gwaith i sefydlogi'r banc o dir. Ymestyn yr ymgynghoriad presennol.

Llwythwch map lleoliad yma [854KB]

Cilffordd PR1807(A) ger Llanandras

20 Awst 2019

23 Awst 2019

Oherwydd bod angen defnyddio craen.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu