Cyngor ar Reoli Coetiroedd (Coed Cymru)

"Mae Coed Cymru wedi bod yn hyrwyddo dulliau rheoli coedwigoedd call a chynaladwy ers 21 mlynedd trwy Gymru gyfan, gan ganolbwyntio ar reoli coedwigoedd cynhenid sydd wedi'u hesgeuluso, a pharhau i ddatblygu'r sector prosesu pren caled.

Rydym yn ymdrechu i gynnig dealltwriaeth go iawn o bwysigrwydd cymdeithasol, masnachol ac amgylcheddol coedwigoedd i Gymru.

Ein nod yw atgyfodi diwylliant o reoli coedwigoedd yng Nghymru a fydd yn gwella a bytholi ein coedwigoedd.  Os bydd y manteision yn fwy na'r costau, byddwn wedi cyrraedd ein nod."

 

Beth yw Coed Cymru?

Menter Genedlaethol yw Coed Cymru sy'n cael ei chefnogi gan gyrff statudol, sefydliadau'r llywodraeth a chwmniau preifat ar draws Cymru. Mae'n cynnig cymorth a chyngor am ddim ar reoli coetiroedd a'r defnydd cynaladwy o gynnyrch coedwigoedd.  Mae'n cwmpasu'r cyfan - o dyfu coed newydd i gynnyrch pren caled Cymreig o ansawdd uchel

 

Beth mae Coed Cymru yn ei wneud ym Mhowys?

Yn ogystal â chynghori'r cyngor ar reoli ei stad goetiroedd ei hunan, mae Swyddogion Coed Cymru'n cynnig cymorth technegol arbenigol, yn cynnwys

  • gwasanaeth ymgynghorol a chynllunio ar gyfer coedwigoedd llawn a rheoli coetiroedd
  • cyngor ar gaffael deunyddiau, ardystio coedwigoedd, adeiladu, rheoli gwastraff pren,
  • cyngor ar ynni gwyrdd yn cynnwys defnyddio biodanwydd a deunydd adnewyddadwy
  • gwybodaeth a chyngor ar briffyrdd, ymylon y ffordd fawr a rheoli mannau agored.

Mae Coed Cymru yn gweithio gydag ystod o gyrff eraill ar brosiectau lleol a chenedlaethol.

 

Cael Cyngor

I gael cyngor ar reoli coetiroedd, marchnata pren caled, neu wybodaeth dechnegol am gynnyrch a thechnoleg arbenigol, cysylltwch â'ch swyddog Coed Cymru lleol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu