Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Mae Ruby yn ennill iPad mewn cystadleuaeth bosteri gyrfaoedd

Image of Ruby Westrip with her winning design

 23 Mawrth 2018

Image of Ruby Westrip with her winning design

Mae disgybl o ysgol uwchradd yng Nghanolbarth Cymru wedi derbyn ipad mini yn wobr ar ôl ennill cystadleuaeth i lunio poster ar gyfer Gwyl Gyrfaoedd Powys.

Dewiswyd poster Ruby Westrip o gampws John Beddoes Ysgol Uwchradd y Drenewydd o blith y cynigion, a hefyd cafodd brynhawn o brofiad gwaith yng Nghyngor Sir Powys yn gweithio ochr yn ochr â dylunydd graffeg yr awdurdod.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Grwp Llwybrau Positif Powys i hyrwyddo Gwyl Gyrfaoedd 2018 a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol yn gynharach y mis yma.

Derbyniodd Ruby ei gwobr gan brif siaradwr yr wyl, sef enillydd cyfres Apprentice 2016 ar deledu'r BBC, Alana Spencer.

Lluniwyd syniad Ruby am boster yn ddyluniad terfynol gan ddylunydd graffeg y cyngor, ac yna ei arddangos yn ysgolion a cholegau'r sir yn ogystal ag ar-lein.

Jackie Parker yw Cadeirydd y bartneriaeth, a'i sylw oedd: "Gwnaeth Ruby yn dda iawn. Roedd ei dyluniad hi'n cystadlu â nifer o rhai da iawn, ond ei phoster hi ddewiswyd gan y panel beirniaid oherwydd bod y syniad yn syml ac yn effeithiol fel poster. Gobeithio ei bod yn defnyddio ei ipad a'i bod wedi cael y profiad gwaith yn Neuadd y Sir yn ddefnyddiol."

Dyfarnwyd yr ail safle yn y gystadleuaeth i Guto Llyr Thomas-Young o Ysgol Uwchradd Llanidloes a daeth Donovan Miles o Ysgol Uwchradd Gwernyfed yn drydydd.

Rhoddodd Rob Edwards, Pennaeth Ysgol Uwchradd y Drenewydd deyrnged i Ruby: "Rwyf wrth fy modd fod gwaith caled ac ymdrechion Ruby wedi ennill iddi'r wobr wych yma. Mae Ruby'n gredyd i'r ysgol ac ry'n ni oll yn falch iawn drosti."

Partneriaeth sy'n cynnwys Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grwp Colegau NPTC, Cambrian Training a PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys) yw Grwp Llwybrau Positif Powys, a'u nod yw hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Powys ar ôl oed addysg orfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu