Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Newidiadau cabinet

Image of the members of the cabinet
27 Mawrth 2018 

Image of the members of the cabinet

Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cyng Rosemarie Harris wedi cyhoeddi newidiadau i'r cabinet a fydd yn golygu bod y Cabinet bellach yn cynnwys wyth 8 aelod am y tro i helpu i symleiddio gwleidyddiaeth yn y cyngor.

Dywedodd y Cyng Harris "Mae penderfyniad y Cyng Wilkinson i adael y cabinet wedi rhoi cyfle i mi newid y Cabinet, gan ddyrannu'r meysydd Portffolio canlynol i'r aelodau Cabinet canlynol

Y Cyng Rosemarie Harris - Arweinydd Cyngor Sir Powys

Y Cyng Aled Davies - Dirprwy Arweinydd, ac Aelod Portffolio ar faterion Ariannol, Cefn Gwlad a Chludiant

Y Cyng Rachel Powell - Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant 

Y Cyng Myfanwy Alexander - Aelod Portffolio ar faterion Dysgu a'r Gymraeg

Y Cyng Martin Weale - Aelod Portffolio ar faterion yr Economi a Chynllunio

Y Cyng Phyl Davies - Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau

Y Cyng Stephen Hayes - Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion

Y Cyng James Evans - Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethiant Corfforaethol, Tai a Gwarchod y Cyhoedd 

Ychwanegodd y Cyng Harris "bydd y meysydd Portffolio newydd yn ein helpu ni i ddarparu sefydlogrwydd ac arweinyddiaeth eglur i'r awdurdod dros y 4 blynedd nesaf. "Hoffwn i fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch i'r Cyng Liam Fitzpatrick am ei amser a'i ymroddiad i'r cabinet. Byddwn yn colli ei brofiad."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu