Newidiadau cabinet

Image of the members of the cabinet
27 Mawrth 2018 

Image of the members of the cabinet

Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cyng Rosemarie Harris wedi cyhoeddi newidiadau i'r cabinet a fydd yn golygu bod y Cabinet bellach yn cynnwys wyth 8 aelod am y tro i helpu i symleiddio gwleidyddiaeth yn y cyngor.

Dywedodd y Cyng Harris "Mae penderfyniad y Cyng Wilkinson i adael y cabinet wedi rhoi cyfle i mi newid y Cabinet, gan ddyrannu'r meysydd Portffolio canlynol i'r aelodau Cabinet canlynol

Y Cyng Rosemarie Harris - Arweinydd Cyngor Sir Powys

Y Cyng Aled Davies - Dirprwy Arweinydd, ac Aelod Portffolio ar faterion Ariannol, Cefn Gwlad a Chludiant

Y Cyng Rachel Powell - Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant 

Y Cyng Myfanwy Alexander - Aelod Portffolio ar faterion Dysgu a'r Gymraeg

Y Cyng Martin Weale - Aelod Portffolio ar faterion yr Economi a Chynllunio

Y Cyng Phyl Davies - Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau

Y Cyng Stephen Hayes - Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion

Y Cyng James Evans - Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethiant Corfforaethol, Tai a Gwarchod y Cyhoedd 

Ychwanegodd y Cyng Harris "bydd y meysydd Portffolio newydd yn ein helpu ni i ddarparu sefydlogrwydd ac arweinyddiaeth eglur i'r awdurdod dros y 4 blynedd nesaf. "Hoffwn i fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch i'r Cyng Liam Fitzpatrick am ei amser a'i ymroddiad i'r cabinet. Byddwn yn colli ei brofiad."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu