SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio Cystadleuaeth newydd i denantiaid y cyngor y mis nesaf

Image of a star
28 Mawrth 2018 

Image of a starBydd y Wobr Sêr Tenantiaid yn cael ei lansio i amlygu a dathlu'r gwahaniaeth positif mae tenantiaid tai Cyngor Sir Powys yn ei wneud o fewn eu cymuned leol.

Bydd y gystadleuaeth newydd, a fydd yn disodli'r gystadleuaeth arddio flynyddol, yn gallu arwain at weld tenantiaid yn cael eu gwobrwyo am fod yn gymydog da, am gymryd balchder yn eu cartref neu stad, am gyflawni gwaith gwirfoddoli neu am fynd cam ymhellach na'r arferol yn unig.

Gall y gwobrwyon fod ar gyfer tenant unigol neu gr?p o denantiaid gyda'i gilydd.

Dywedodd y Cyng. Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys : "Mae'n rhoi pleser mawr i mi ein bod yn cyflwyno cystadleuaeth newydd i'n tenantiaid cyngor. Mae'n bwysig fod y gwaith diwyd, y cymwynasau a'r ymroddiad a ddangosir gan ein tenantiaid yn cael ei wobrwyo a bydd y gwobrwyon hyn yn cydnabod eu hymdrechion.

"Rydym wedi penderfynu cyflwyno'r gystadleuaeth newydd hon gan fod gostyngiad wedi bod yn nifer yr ymgeiswyr gyda'n cystadleuaeth arddio flynyddol. Yn anffodus, roedd perygl y byddai'n ddathliad oedd wedi'i gyfyngu i ychydig o arddwyr dawnus yn unig ac yn eithrio nifer o'n tenantiaid eraill sydd â doniau neu waith da arall i'w ddathlu."

Gellir gwneud enwebiadau ar gyfer y gwobrwyon ar unrhyw adeg o'r flwyddyn gan gynghorwyr sir, staff tai neu denantiaid y cyngor.

Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis bob dau fis, gydag enillwyr unigol i dderbyn £50 mewn tocynnau rhodd, tra bydd enillwyr gr?p yn ennill £100 mewn tocynnau rhodd.

Unwaith y flwyddyn, bydd yr holl enillwyr yn cael eu gwahodd i dderbyn eu Gwobr Seren.

Bydd manylion y Wobr Sêr Tenantiaid yn cael eu hanfon at bob tenant ym mis Ebrill.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu