Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Cymorthfeydd atgyweirio tai tenantiaid

Icon of a hand holding a house
29 Mawrth 2018 

Icon of a hand holding a houseGwahoddir tenantiaid tai Cyngor Sir Powys i fynychu Cymorthfeydd Atgyweirio Tai ar hyd a lled y sir.

Mae'r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i denantiaid alw heibio a thrafod atgyweiriadau sydd heb eu gwneud gyda staff yr adran Tai. Cyfle i daro heibio a chael sgwrs yw hyn, yn hytrach na chyfarfod.

Dydd Mawrth 10 Ebrill, 10.30am tan 12.30pm Neuadd Maldwyn, Y Trallwng

Dydd Mawrth 10 Ebrill, 1.30pm tan 3.30pm Y Llyfrgell, Y Drenewydd

Dydd Mercher 11 Ebrill, 10.00am tan 12.00 ganol dydd, Canolfan y Teulu Sant Ioan, Aberhonddu

Dydd Mercher 11 Ebrill, 1.00pm tan 3.00pm Neuadd Eglwys Llanfaes, Aberhonddu

Dydd Mawrth 17 Ebrill, 10.00am tan 12.00 hanner dydd, Gwesty'r Swan, Y Gelli Gandryll

Dydd Mawrth 17 Ebrill, 1.00pm tan 3.00pm Neuadd y Dre, Talgarth

Dydd Mercher 18 Ebrill, 10.00am tan 12.00 ganol dydd, Y Cwrt, Coedlan Lant, Llandrindod

Dydd Mercher 18 Ebrill, 2.30pm tan 4.30pm Yr Hwb, Y Gro, Llanfair-ym-Muallt

Dydd Gwener 4 Mai, 10.30am tan 12.30pm Yr Ystafell Werdd, Yr Ystafelloedd Cynnull, Llanandras

Dydd Gwener 4 Mai, 1.30pm tan 3.30pm Neuadd yr Eglwys, Tref-y-clawdd

Dydd Mercher 9 Mai, 1.30pm tan 3.30pm Yr Ystafell Lwyfan, Canolfan Hamdden Rhaeadr, Rhaeadr Gwy

Dydd Mercher 16 Mai,10.00am tan 12.00 canol dydd Y Neuadd Les, Ystradgynlais 
Dydd Mercher, 16 Mai, 1.00pm tan 3.00pm Y Neuadd Les, Abercraf

Dydd Mawrth, 22 Mai, 12.30pm tan 2.30pm Swyddfeydd y Cyngor, Llanfyllin

Dydd Mercher, 23 Mai, 11.00am tan 1.00pm Neuadd Clarence, Crughywel

Dydd Mawrth, 29 Mai, 11.00am tan 1.00pm, Y Clwb Bowlio, Machynlleth

Bydd tenantiaid yn derbyn llythyrau am y digwyddiadau dros yr wythnosau nesaf. Ffoniwch y Gwasanaeth Tai ar 01597 827464 i gael rhagor o fanylion, neu chwiliwch am Wasanaethau Tai Cyngor Sir Powys ar Facebook

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu