Llwyddiant digwyddiad 'Merched sy'n codio'

Image of someone holding a "Girls who code" sign
29 Mawrth 2018 

Image of someone holding a "Girls who code" sign

Dathlodd Llyfrgell Aberhonddu Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched yn gynharach y mis hwn (8 Mawrth) gyda digwyddiad 'Merched sy'n Codio'. Y nod oedd ennyn diddordeb merched mewn codio a gyrfaoedd ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Roedd y sesiwn yn cynnwys nifer o weithgareddau, fel gwneud gemwaith gan ddefnyddio cod deuaidd, dysgu am ferched enwog mewn gwyddoniaeth, codio drysfa Lego a defnyddio Scratch i raglennu meddalwedd Ada Lovelace i greu barddoniaeth ar hap!

Mae Llyfrgell Aberhonddu'n cynnal sesiynau codio bob mis, ond gyda nifer fach o ferched yn dod roedd Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn gyfle gwych i fynd ati i gynyddu'r rhifau.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd:  'Syniad Tilly Boscott, cynorthwyydd yn llyfrgell Aberhonddu oedd y digwyddiad "Merched sy'n Codio". Daeth llawer draw ac roedd cyfle i ferched 'roi cynnig' ar godio ac ystyried gyrfa mewn gwyddoniaeth. Merched yw 17 y cant yn unig o holl weithlu'r sector yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Trwy gynnal digwyddiadau fel hyn, mae ein llyfrgelloedd yn cefnogi dysgu trwy gyfrifiaduron ac yn helpu merched ifanc i wireddu eu potensial llawn. Gallwn ni annog merched i astudio pynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg os mai dyna sy'n mynd â'u bryd nhw.'

Dywedodd Tilly Boscott: 'Yn y bôn, pan mae rhywun yn codio, maen nhw'n dweud wrth gyfrifiadur beth i'w wneud, ac mae sawl iaith godio i'w chael. Ar hyn o bryd r'yn ni'n defnyddio iaith Scratch sy'n hwylus a hawdd ei defnyddio. Yn lle gorfod teipio llawer o orchmynion r'ych chi'n llusgo blociau lliw o gwmpas y sgrin, yn debyg iawn i Lego!'

I ddarganfod mwy am y Clwb Codio a digwyddiadau eraill sydd yn cael eu cynnal yn llyfrgell Aberhonddu, cysylltwch â Brecon.library@powys.gov.uk. Mae croeso i wirfoddolwyr ddod i gefnogi digwyddiadau a gweithgareddau sydd ar y gweill nawr a phan fydd y llyfrgell a'r amgueddfa'n symud i adeilad newydd Y Gaer yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu