1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Ymuno â'r llyfrgell

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio ym Mhowys ymuno â'r llyfrgell. Gyda'ch cerdyn newydd, byddwch yn gallu cyrraedd ein casgliadau o e-lyfrau ac e-gylchgronau i'w llwytho ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

 

Galwch heibio unrhyw lyfrgell a gallwn eich helpu chi neu'ch plentyn i ymuno â'r llyfrgell yn syth. Mae angen i riant neu warcheidwad wneud cais ar ran unrhyw un dan 14 oed, a chymryd cyfrifoldeb am yr hyn a fenthycia (er nad ydym yn codi dirwyon ar lyfrau plant). Bydd angen i ni weld rhywbeth i brofi pwy ydych - e.e. cerdyn banc neu drwydded yrru - ond cysylltwch â ni os yw hynny'n broblem i chi.

neu

Llenwch y ffurflen ar-lein ac yna ymweld â'r llyfrgell gyda rhywbeth i brofi pwy ydych, e.e. cerdyn banc neu drwydded yrru, er mwyn cael eich cerdyn llyfrgell.  Os ymunwch ar-lein, gallwch ddechrau defnyddio eLyfrau, eLyfrau Llafar ac e-Gylchgronau ar unwaith.

 

Ar ôl i chi ymuno â'r llyfrgell gallwch:

  • Fenthyg llyfrau, DVDs, llyfrau llafar ar CD a chyrsiau Iaith
  • Defnyddio'r catalog i gadw ac adnewyddu eitemau ar-lein
  • Llwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gomics ac e-gylchgronau'n syth i'ch ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur, o'ch cartref neu ar fynd, 24/7

Ewch i unrhyw un o'n llyfrgelloedd ni i:

  • Ddefnyddio cyfrifiaduron a WiFi am ddim (rhaid cael caniatâd rhiant neu warcheidwad i'r rhai dan 16 oed, a fydd angen bod yn aelodau o'r llyfrgell.  'Does dim cyfyngiadau os ydych dros 16 oed)
  • Ymchwilio i'r hanes teulu ar gyfrifiaduron y llyfrgell trwy ddefnyddio Ancestry a Findmypast
  • Defnyddio Access2Research ar gyfrifiaduron y llyfrgell.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu