SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Ymuno â'r llyfrgell

Library membership icon

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio ym Mhowys ymuno â'r llyfrgell. Bydd eich cerdyn newydd hefyd yn rhoi mynediad i chi ar unwaith i'n casgliadau o e-lyfrau ac egylchgronau i'w lawrlwytho ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol eich hun.

Llenwch y ffurflen ar-lein i ymuno â'r llyfrgell nawr. Byddwch yn derbyn rhif aelodaeth dros dro y gallwch ei ddefnyddio i ddechrau defnyddio e-lyfrau, elyfrausain ac egylchgronau yn syth.

Galwch heibio unrhyw lyfrgell gyda rhyw fath o ffurf Adnabod (e.e. cerdyn banc neu drwydded gyrru) i uwchraddio i aelodaeth lawn, a gallwch ddechrau benthyca llyfrau a DVDs

neu

Galwch heibio unrhyw lyfrgell a gallwn eich helpu chi neu'ch plentyn i ymuno â'r llyfrgell yn syth. Mae angen i riant neu warcheidwad wneud cais ar ran unrhyw un dan 14 oed, a chymryd cyfrifoldeb am yr hyn a fenthycia (er nad ydym yn codi dirwyon ar lyfrau plant). Bydd angen i ni weld rhywbeth i brofi pwy ydych - e.e. cerdyn banc neu drwydded yrru - ond cysylltwch â ni os yw hynny'n broblem i chi.

 

Ar ôl i chi ymuno â'r llyfrgell gallwch:

  • Fenthyg llyfrau, DVDs, llyfrau llafar ar CD a chyrsiau Iaith
  • Defnyddio'r catalog i gadw ac adnewyddu eitemau ar-lein
  • Llwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gomics ac e-gylchgronau'n syth i'ch ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur, o'ch cartref neu ar fynd, 24/7

Ewch i unrhyw un o'n llyfrgelloedd ni i:

  • Ddefnyddio cyfrifiaduron a WiFi am ddim (rhaid cael caniatâd rhiant neu warcheidwad i'r rhai dan 16 oed, a fydd angen bod yn aelodau o'r llyfrgell.  'Does dim cyfyngiadau os ydych dros 16 oed)
  • Ymchwilio i'r hanes teulu ar gyfrifiaduron y llyfrgell trwy ddefnyddio Ancestry a Findmypast
  • Defnyddio Access2Research ar gyfrifiaduron y llyfrgell.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu