Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Ymuno â'r llyfrgell

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio ym Mhowys ymuno â'r llyfrgell. Gyda'ch cerdyn newydd, byddwch yn gallu cyrraedd ein casgliadau o e-lyfrau ac e-gylchgronau i'w llwytho ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

 

Galwch heibio unrhyw lyfrgell a gallwn eich helpu chi neu'ch plentyn i ymuno â'r llyfrgell yn syth. Mae angen i riant neu warcheidwad wneud cais ar ran unrhyw un dan 14 oed, a chymryd cyfrifoldeb am yr hyn a fenthycia (er nad ydym yn codi dirwyon ar lyfrau plant). Bydd angen i ni weld rhywbeth i brofi pwy ydych - e.e. cerdyn banc neu drwydded yrru - ond cysylltwch â ni os yw hynny'n broblem i chi.

neu

Llenwch y ffurflen ar-lein ac yna ymweld â'r llyfrgell gyda rhywbeth i brofi pwy ydych, e.e. cerdyn banc neu drwydded yrru, er mwyn cael eich cerdyn llyfrgell.  Os ymunwch ar-lein, gallwch ddechrau defnyddio eLyfrau, eLyfrau Llafar ac e-Gylchgronau ar unwaith.

 

Ar ôl i chi ymuno â'r llyfrgell gallwch:

  • Fenthyg llyfrau, DVDs, llyfrau llafar ar CD a chyrsiau Iaith
  • Defnyddio'r catalog i gadw ac adnewyddu eitemau ar-lein
  • Llwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gomics ac e-gylchgronau'n syth i'ch ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur, o'ch cartref neu ar fynd, 24/7

Ewch i unrhyw un o'n llyfrgelloedd ni i:

  • Ddefnyddio cyfrifiaduron a WiFi am ddim (rhaid cael caniatâd rhiant neu warcheidwad i'r rhai dan 16 oed, a fydd angen bod yn aelodau o'r llyfrgell.  'Does dim cyfyngiadau os ydych dros 16 oed)
  • Ymchwilio i'r hanes teulu ar gyfrifiaduron y llyfrgell trwy ddefnyddio Ancestry a Findmypast
  • Defnyddio Access2Research ar gyfrifiaduron y llyfrgell.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu