1. Logio Mewn / Cofrestru
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Rhandiroedd Powys

Yn wreiddiol, sefydlwyd rhandiroedd ar gyfer gweithwyr ffermydd tlawd i'w galluogi i dyfu ddigon o fwyd i gefnogi eu teuluoedd.  Roedd nifer o ohonynt ar draws y wlad erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac roeddynt yn werthfawr iawn mewn ardaloedd gwledig a threfol.

Heddiw, mae'r galw am blot i 'dyfu eich bwyd eich hunan' yn uchel, ac mae'r rhandiroedd hefyd yn fannau pwysig ar gyfer ymlacio, cymdeithasu ac ymarfer corff.  Maen nhw hefyd yn bwysig i'n bywyd gwyllt, gan ddarparu cynefinoedd gwerthfawr mewn ardaloedd trefol a thiroedd sy'n cael eu ffermio'n ddwys.  Bydd y darnau yma o dir yn annog adar, gwenyn, pryf hofran, ymlusgiaid, ystlumod, draenogod, chwistlod a chwilod yn dda i'r rhandir, a byddant yn bwyta pla'r ardd megis, malwod du, llyslau a lindys.  Bydd gwenyn a pry hofran aeddfed yn peillio eich cnydau.  Mae hyd yn oed pry cop, lyndys a chacwn yn dod â budd!

Mae yna nifer o lyfrau a chanllawiau am arddio sy'n ystyried bywyd gwyllt.  Mae Natural England wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ac mae hwn yn fan da i ddechrau ar gyfer garddwyr Cymru, mae yna hefyd  ganllaw penodol ar gyfer garddwyr rhandiroedd [1MB] .

 

Chwilio am randiroedd yma Chwilio am randiroedd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu