SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwobr Arbennig i Bartneriaeth Ddiogelwch Cyngor Sir Powys

Image of the partnership award presentation party
6 Ebrill 2018 

Image of the partnership award presentation partyMae partneriaeth sy'n gweithio i sicrhau bod Powys yn parhau i fod yn un o'r siroedd mwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr i fyw a gweithio ynddi wedi ennill gwobr uchel ei bri.

Enillodd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys Wobr Bartneriaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn seremoni Wobrwyo Heddlu Dyfed Powys 2018 ar ddydd Gwener, 23 Mawrth.

Mae'r wobr yn cydnabod y partneriaid hynny sy'n cydweithio'n llwyddiannus i wella arferion gweithio, lleihau costau a chyrraedd y nod o ran 'diogelu ein cymunedau gyda'n gilydd.'

Enwebwyd y bartneriaeth am ei gwaith mewn dau brif faes - partneriaethau alcohol cymunedol a rheoli cymdogaethau, sef dulliau o weithio i gadw cymunedau'n ddiogel.

Mae'r bartneriaeth yn defnyddio Rheoli Cymdogaethau i fynd i'r afael â materion ansawdd bywyd sy'n effeithio ar gymunedau cyfan yn hytrach nag unigolion. Mae'r bartneriaeth hefyd yn chwarae rhan allweddol wrth fynd i'r afael ag yfed dan oed yn Aberhonddu a'r Drenewydd trwy ddwy Bartneriaeth Gymunedol y Sir.

Dywedodd y Prif Arolygydd Rhiannon Ivens, Cadeirydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys: "Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys yn llawn haeddu'r wobr hon. Mae'n cydnabod y ffaith nad dim ond swydd yw hon ond galwedigaeth. Mae'r bobl sydd gennym yn gweithio o'r galon dros nodau'r cynllun. Maen nhw'n gwneud mwy na'r disgwyl i sicrhau ein bod yn cydweithio i wella ein gwasanaethau presennol. Hefyd maen nhw'n sicrhau ein bod yn ymateb gyda'n gilydd i fynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Hoffwn i ddiolch i Fay Smith, Clive Jones a phawb sy'n rhan o'r fenter. Mae wedi bod yn bleser mawr gweithio gyda phartneriaid positif a blaengar ym Mhowys. Roedd bod yn  gadeirydd y Bartneriaeth dros y flwyddyn ddiwethaf wrth fodd fy nghalon."

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys ac Aelod Cabinet ar faterion Diogelwch Cymunedol: "Mae ennill y wobr hon yn fraint fawr ac mi ddylai holl bartneriaid Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys ymfalchïo yn eu llwyddiant. Mae'r wobr yn cydnabod gwaith y Bartneriaeth wrth gadw ein cymunedau'n ddiogel."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu