Ydych chi'n chwilio am yrfa ym maes Gofal Cymdeithasol?

Image of younger hands holding older hands
9 Ebrill 2018 

Image of younger hands holding older handsMae Cyngor Sir Powys yn cynnal digwyddiad arbennig i recriwtio gweithwyr cymdeithasol.

Rydym yn cynnal noson agored ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol ar 25 Ebrill rhwng 4.00pm ac 8.00pm yng Ngwesty'r Wynnstay, Croesoswallt.

Os ydych chi'n weithiwr cymdeithasol yn barod, neu'n uwch-ymarferydd, newydd gymhwyso neu hyd oed yn ystyried gyrfa mewn gwaith cymdeithasol, dewch i'n gweld. Bydd cyfle i sgwrsio am gyfleoedd i ddatblygu'ch gyrfa gyda Chyngor Sir Powys.

Mae'r Cyngor yn cynnig buddion gwych i weithwyr megis pecynnau adleoli, cyflog rhagorol a phatrymau gwaith hyblyg. Fel aelod o staff byddwch yn derbyn hyfforddiant parhaus a chefnogaeth er mwyn camu ymlaen yn eich gyrfa gwaith cymdeithasol.

Os hoffech chi ymuno â'n tîm dewch i'n gweld ni yn y noson agored i sgwrsio â'n staff i gael mwy o wybodaeth.

Ewch i www.powys.gov.uk/jobs, neu anfonwch e-bost i vacancies@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826409 i gael manylion pellach.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu