Ffordd osgoi'r Drenewydd

Aerial view of the Newtown bypass
9 Ebrill 2018 

Aerial view of the Newtown bypassDyma atgoffa gyrwyr Canolbarth Cymru y bydd ffordd yr A489 rhwng Y Drenewydd a Cheri ar gau am bythefnos o'r wythnos nesaf er mwyn gwneud gwaith angenrheidiol i alinio'r ffordd osgoi.

Bydd y ffordd ar gau i'r naill ochr o Fferm Lower Brimmon ger Y Drenewydd o ddydd Llun 16 Ebrill 2018 er mwyn gwneud gwaith alinio cymhleth rhwng y ffordd osgoi newydd a ffordd yr A489 rhwng Y Drenewydd a Cheri.

Mae'r Contractwyr Alun Griffiths wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Powys y byddan nhw'n gweithio oriau hirach a phenwythnosau, ac maen nhw'n hyderus y bydd yn bosibl gorffen y  gwaith o fewn y pythefnos hwnnw.   Wrth gwrs mae'r gwaith hwn yn dibynnu ar dywydd da a chyflwr y tir.

Yn ôl yr Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, y Cynghorydd Phyl Davies: "Mae'r gwaith alinio hwn yn gymhleth iawn a bydd yn gofyn am fesurau rheoli traffig sylweddol i sicrhau bod gyrwyr a gweithwyr y ffordd osgoi'n ddiogel trwy gydol y gwaith.

"Bydd prosiect o faint ffordd osgoi'r Drenewydd bob amser yn mynd i gael effaith ar y rhwydwaith ac rydym yn gofyn i yrwyr fod yn amyneddgar."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu