SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau ar gael i atgyweirio ac adfer cofebion y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhowys

Image of the clock tower in Rhayader
9 Ebrill 2018 

Image of the clock tower in RhayaderMae cymunedau ym Mhowys yn cael eu hannog i wneud cais am grant i helpu i gadw cofebion y Rhyfel Byd Cyntaf ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gall Prosiect Cofebion Rhyfel Powys ddarparu grantiau i atgyweirio, adfer neu gynnal cofebion y Rhyfel Byd Cyntaf yn y sir.

£5,000 yw'r uchafswm grant sydd ar gael i atgyweirio un gofeb, ac mae hyd at £200 ar gael i wella cyffiniau'r gofeb, er enghraifft trwy osod ffens, gât neu lifolau. Gall grantiau'r prosiect dalu am hyd at 90% o gost y gwaith.

Mae unrhyw fath o gofeb o'r Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhowys yn gymwys, gan gynnwys obelisgau carreg, ffenestri lliw, placiau, cerfddelwau neu neuaddau. Mae cofebion gydag ychwanegiadau atynt i goffáu rhyfeloedd eraill hefyd yn gymwys. Mae'r broses o wneud cais am grant yn gyflym ac yn hwylus.

Dwedodd y Cyng Martin Weale, Aelod Portffolio ar faterion Adfywio a Chynllunio: Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yn arwydd o'n parch tuag at yr unigolion hynny a adawodd Powys i aberthu eu bywydau.

"Mae'r cofebion yn rhan annatod o'n trefi, ein pentrefi a'n cymunedau ac yn darparu canolbwynt ar gyfer y cofio. Mae'r cyllid yn rhoi cyfle i Bowys gofio a sicrhau bod y cofebion yn cael eu diogelu a'u cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys, sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Powys, yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, ac ariennir y prosiect gan Gronfa Treftadaeth y loetri, Cadw, ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gall y prosiect hefyd ddarparu cyllid ar gyfer hyfforddiant cymunedol, er enghraifft sut i ymchwilio i'r enwau ar y cofebion rhyfel neu sut i sefydlu gwefan i gofnodi enwau ar gofebion rhyfel. Mae'r prosiect hefyd yn cynorthwyo cymunedau i ddatblygu teithiau cerdded treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn hwyluso digwyddiadau cymunedol sy'n gysylltiedig â'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu