'Pen-blwydd' y ddogfen hynaf yn nes ymlaen y mis yma

Image of archivist Julie Ryan holding the title deed
10 Ebrill 2018 

Image of archivist Julie Ryan holding the title deedMae'r ddogfen hynaf yn Archifau Cyngor Sir Powys yn dathlu ei phen-blwydd yn 700 yn nes ymlaen y mis yma. 

Ysgrifennwyd y ddogfen ar 21 Ebrill 1318, ac mae'r weithred eiddo'n cofnodi trosglwyddiad tir rhwng dau barti ym Mhencraig. 

Mae'r ddogfen ar ddarn o femrwn ac wedi'i hysgrifennu yn Lladin. Mae'r sêl a ddefnyddiwyd wedi'i wneud o gwyr gwenyn a'i lliwio â Verdigris, sef rhwd copr, ac mae'n dangos lili mewn arddull benodol.

Sylw'r Cyng Phyl Davies, Aelod Portffoliow ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau oedd: "Mae'r math yma o ddogfen yn eithriadol o brin yng Nghanolbarth Cymru, ac mae'n codi cwr y llen ar y teuluoedd a'r eiddo oedd yn y sir 700 o flynyddoedd yn ôl."

"Gall ymchwilio i hanes lleol fod yn weithgaredd cymdeithasol gwych a gall defnyddio ffynonellau fel gweithredoedd eiddo i ymchwilio i hanes eich ty eich helpu i ddatgalu straeon diddorol iawn" meddai.

Mae gweithredoedd eiddo ymhlith y llu o fathau o ffynonellau sydd gan Archifau Powys yn eu harchifdy, ond mae gan bob ty ei hanes; boed y ty'n ddyflwydd oed neu'n ddwy ganrif oed, bydd gan Archifau Powys gwybodaeth ddiddorol amdano. 

Ond er mwyn darganfod y wybodaeth, bydd angen i chi fod yn dipyn o dditectif lleol. Gall mapiau modern yr Arolwg Ordnans a chofrestri etholwyr eich helpu i ddechrau chwilio, ac yn achos eiddo o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen, fe ddylai fod yn weddol syml olrhain y rhai fu'n byw yno trwy ddefnyddio gwybodaeth o'r cyfrifiad a mapiau degwm. Os yw'r ty yn hyn na rhyw 1840, fe all cofnodion profiannaeth a chofnodion plwyf ddatgelu ffeithiau diddorol am y perchnogion a'r meddianwyr.

Mae Archifau Powys yn Llandrindod, ac yn gwasanaethu fel yr ystorfa swyddogol ar gyfer cofnodion Powys. Os oes gennychc hi ddiddordeb yn eich teulu, eich ty neu hanes lleol, mae modd gweld dogfennau yn ystafell chwilio cyhoeddus y gwasanaeth. Mae Archifau Powys hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni.

Archifau Powys, Uned 29 Parc Menter Ddole Road, 01597 826088 www.powys.gov.uk/archives

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu