Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Rhaglen Gwella Ysgolion

classroom
11 Ebrill 2018 

classroomYn dilyn penderfyniad gan gabinet Cyngor Sir Powys, bydd dros £5m yn cael ei wario ar ysgolion Powys dros y tair blynedd ariannol nesaf fel rhan o gynllun gwella sylweddol.

Mewn cyfarfod yn Llandrindod heddiw (Ebrill 10) rhoddodd y cabinet ei sêl bendith i gronfa gwella flynyddol o dros £2m ar gyfer prosiectau i wella ysgolion cynradd ac uwchradd dros y ddwy flynedd ariannol nesaf gyda £1m ychwanegol ar gyfer 2020/2021.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Rydym yn buddsoddi mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ar hyd a lles y sir, i wella'r amgylchedd dysgu i ddysgwyr a staff.

"Rwy'n hynod falch i weld buddsoddiad i wella mynediad i'r rhai sydd ag anableddau corfforol.  Mae'n bwysig bod disgyblion ag anableddau'n gallu mynd i ysgolion prif ffrwd os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny."

Bydd y gwaith sydd ar y gweill yn cynnwys £374,000 i adnewyddu Ysgol Gynradd Llangatwg gan gael gwared ar fannau anaddas, adeiladu toiledau newydd ac ardal blynyddoedd cynnar ychwanegol,  £290,000 dros dri chyfnod i wella mynediad i gerddwyr, ehangu'r maes parcio a gosod wyneb newydd yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaeadr a £100,000 yr un ar gyfer ffensys terfyn newydd i wella diogelwch yn ysgolion Brynllywarch a Chrughywel.

Bydd £330,000 yn cael ei fuddsoddi dros y tair blynedd nesaf i wella'r to a'r ffenestri a'r bloc gwyddoniaeth yn Ysgol Uwchradd Y Drenewydd a £300,000 yn cael ei wario dros y tair blynedd nesaf i wella'r toiledau a mynediad i'r anabl yn Ysgol Uwchradd Caereinion.

Bydd Ysgol Uwchradd Llandrindod hefyd yn elwa o dros £500,000 o fuddsoddiad i wella'r to a gwaith mewnol ynghyd â buddsoddiad o £133,000 i ehangu'r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar yn Ysgol Trefonnen yn Llandrindod.

I weld rhestr lawn o'r rhaglen wella ewch i http://powys.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=1

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu