SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau am Gyfnewidfa bysiau gam yn nes

bus
11 Ebrill 2018 

busMae cynlluniau i gyflwyno cyfnewidfa fysiau yn Llandrindod gam yn nes wedi i Gyngor Sir Powys brynu darn allweddol o dir.

Mae'r cyngor wedi prynu tir ar Station Crescent, sy'n gartref i garej leol ar hyn o bryd, fel rhan o'i gynlluniau i sefydlu cyfnewidfa fysiau. Wedi ei datblygu, bydd y gyfnewidfa'n cynnig terfynfa fysiau gwell a mwy diogel ar gyfer y gwasanaethau bysiau rheolaidd sy'n dod trwy'r dref. Bydd hefyd yn lliniaru'r tagfeydd o amgylch gorsaf rheilffordd y dref, wrth i'r bysiau sy'n teithio tua'r gogledd a'r rhai sy'n teithio tua'r de gwrdd.

Llwyddodd y cyngor i ddenu cyllid Llywodraeth Cymru i brynu'r tir, ac mae'r cyngor a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys fel ei gilydd wedi bod yn gweithio ar y cyd i drawsnewid deilliannau i Landrindod.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Aelod Cabinet Cludiant, "Rwy'n falch iawn ein bod wedi cwblhau'r pryniant yma a'n bod erbyn hyn wedi symud gam yn nes at gyflwyno cyfnewidfa ddynodedig i Landrindod.

"Er mai megis dechrau mae'r prosiect, bydd y gyfnewidfa'n rhoi hwb mawr i'r dref oherwydd bydd yn caniatáu i bobl a busnesau  deithio'n ddiogel i'w cyrchfan.

"Mae'r cydweithredu a welwyd yn y broses yma rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a'r Cyngor yn dwyn sylw at y llwyddiant y mae modd ei sicrhau, llwyddiant y bydd y dref ac ymwelwyr yn cael budd ohono."

Dywedodd Hayley Thomas, Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Rydym wrth ein bodd gallu gweithio mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Powys ar y prosiect yma. Bydd y cynllun hefyd yn darparu man parcio dynodedig diogel ar gyfer staff PTHB sy'n gweithio yn Ysbyty Coffa Rhyfel Llandrindod, gan leddfu'r pwysau ar barcio ar y safle, ac felly'n gwella'r mynediad i gleifion ac ymwelwyr sy'n mynd i'r ysbyty."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu