Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyfrannu neu adneuo cofnodion

Rydym yn falch o dderbyn dogfennau i'w cadw'n ddiogel yn Archifau Powys, os ydynt yn dod o fewn cylch gorchwyl ein polisi casgliadau.. 

 

Image of old documents

Gellir cyflwyno cofnodion naill ai fel rhodd, neu ar sail benthyciad tymor hir. Mae'r perchennog yn cael derbynneb a chopi o'r catalog cyn gynted ag y bydd wedi'i gwblhau. 

Bydd y dogfennau hyn yn cael eu cadw'n ddiogel mewn amgylchedd sy'n cael ei reoli er mwyn ceisio'u cadw'n barhaus. Byddant ar gael i'r cyhoedd eu gweld dan oruchwyliaeth ofalus.

Polisi Casgliadau

Telerau adneuo

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu