Ysbytai ac Awdurdodau Iechyd

Wedi i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gael ei greu yn 1948, trosglwyddwyd y weinyddiaeth i fyrddau ysbytai rhanbarthol a phwyllgorau rheoli ysbytai.  Yn 1974, daeth awdurdodau iechyd ardal i gymryd eu lle; ac awdurdodau iechyd dosbarth yn 1982.

 

Oeddech chi'n gwybod?  Gallwn wneud y gwaith ymchwil ar eich rhan

 

Sir Frycheiniog

Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cyngor Gweithredol Aberhonddu 1947-74 (Cyf: BH/1) [15KB]

Gwallgofdy Brycheiniog a Maesyfed (Ysbyty Talgarth) (Cyf: BH/2 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto)

Ysbyty Coffa'r Rhyfel Crughywel (Cyf: BH/3 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto)

Ysbyty Talgarth gweler hefyd PH/C isod; B/DX/33

 

Sir Drefaldwyn

Pwyllgor Yswiriant Sir Drefaldwyn 1912-48 (Cyf: MH/1) [23KB]

Pwyllgor Yswiriant Sir Drefaldwyn 1912-48 (Cyf: MH/1) [23KB]

Pwyllgor Panel Sir Drefaldwyn 1921-32 (Cyf: MH/2) [13KB]

Pwyllgor Meddygol Lleol Sir Drefaldwyn 1949-74 (Cyf: MH/2) [13KB]

Undeb y Tlodion y Drenewydd a Llanidloes, wyrcws Caersws 1844-1946 (Cyf: MH/3) [12KB]

Undeb y Tlodion y Drenewydd a Llanidloes, wyrcws Caersws 1844-1946 (Cyf: MH/4) [15KB]

Ysbyty Coffa Fictoraidd, y Trallwng (Cyf: M/H/5 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto)

* Gweler hefyd Clafdy Sir Drefaldwyn 1867-1948 (Cyf: M/QS/I) yn Sesiynau Chwarter Sir Drefaldwyn

Gwneud apwyntiad i weld cofnodion Cysylltu â ni gyda chwestiwn am gofnodion Archifau Powys

 

Sir Faesyfed

Pwyllgor Yswiriant Sir Faesyfed 1912-48 (Cyf: RH/1) [16KB]

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Cyngor Gweithredol Sir Faesyfed 1947-74 (Cyf: RH/1) [16KB]

Panel Sir Faesyfed a Phwyllgor Meddygol Lleol 1914-1974 (Cyf: RH/2) [13KB]

Bwrdd Ysbyty Tref-y-clawdd a Teme 1902-1939 (Cyf: RH/4) [13KB]

Ysbyty Llandrindod (Cyf: R/H/5 - nid yw'r catalog ar gael ar-lein eto

Gwneud apwyntiad i weld cofnodion Cysylltu â ni gyda chwestiwn am gofnodion Archifau Powys

 

Powys

Awdurdod Iechyd Powys: adroddiadau blynyddol (Cyf: PH/A) [12KB]

Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Powys (Cyf: PH/B) [33KB]

Awdurdod Iechyd Powys (P/H/C) [92KB]   : Ysbyty Talgarth; Highland Moors, Y Gwrthglawdd (Ysbyty'r Frest) yn Aberhonddu; Tirlyfr Stad (Cyf: PH/C)

 

Gall cyfyngiad fod ar fynediad i rai cofnodion ysbytai.  Cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu