SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grisiau i Bistyll Rhaeadr wedi'u hatgyweirio

Image of the steps at Pistyll Rhaeadr
12 Ebrill 2018 

Image of the steps at Pistyll Rhaeadr

Mae grisiau ar y llwybr i un o raeadrau mwyaf poblogaidd Cymru wedi'u hatgyweirio yn ôl cyhoeddiad gan Gyngor Sir Powys.

Mae Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor wedi goruchwylio gwaith atgyweirio ar lwybr pwysig islaw Pistyll Rhaeadr, ger Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Mae'r rhaeadr 240tr sydd ar lecyn ysblennydd ar ymyl Mynyddoedd y Berwyn ger y ffin rhwng Powys a Sir Ddinbych, yn un o safleoedd ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

Y llynedd, roedd yn rhaid cau'r llwybr oherwydd cyflwr y grisiau ar y llwybr gan eu bod yn prysur ddadfeilio. Y grisiau yma yw un o'r prif lwybrau mynediad i ymwelwyr â'r rhaeadr, sy'n arwain i lawr at bont droed lle bydd pobl yn mynd i wylio disgyniad y dwr.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Cefn Gwlad: "Ryw'n falch fod cerddwyr sy'n ymweld â Phistyll Rhaeadr bellach yn gallu defnyddio'r llwybr troed yma wedi i'r grisiau gael eu hatgyweirio.

"Doedd y gwaith yma ddim yn rhwydd. Rhan anoddaf y gwaith oedd casglu cerrig mawr o'r ardal gyfagos, ac weithiau roedd angen codi a chario'r rhain a defnyddio cludiant, weithiau am bellteroedd o gannoedd o lathenni.

"Gan fod hwn yn safle rhestredig, roedd angen caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud y gwaith, ac roedd yn rhaid i'r cerrig fod yn rhai o'r ardal leol.

"Roedd yn rhaid i gontractwyr weithio ar dir llethrog a rheoli'r dasg mewn amgylchedd pan oedd nifer fawr o bobl  yn dal i ymweld â'r rhaeadr a'i chyffiniau.

"Cwblhawyd erbyn diwedd Chwefror, ac roedd y llwybr a'r grisiau ar agor mewn pryd ar gyfer cyfnod prysur gwyliau'r Pasg.

"Nid yw'n bosibl pwysleisio gormod bwysigrwydd llwybrau cyhoeddus lleol. Gall ein rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus chwarae rôl hanfodol yn y dasg o gynnal iechyd a llesiant pobl Powys."

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y gwaith y mae Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor yn ei wneud i reoli hawliau tramwy a mynediad cyhoeddus yn y sir, yna anfonwch e-bost rightsofway@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 827500.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu