SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cofnodion Archifau Cynghorau Sir

County CouncilSefydlwyd Cynghorau Sir gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1888, i redeg llawer o swyddogaethau gweinyddol y Sesiynau Chwarter. Cyfunwyd tair sir Brycheiniog, Maldwyn a Maesyfed i lunio sir newydd Powys yn sgil aildrefnu llywodraeth leol ym 1974.

 

Sir Frycheiniog

 

Pwyllgorau

Cofnodion Pwyllgorau (Cyf: B/C) [503KB]

 

Adrannau

Penseiri (Cyf: B/C/A) [8KB]

Amddiffyn Sifil (Cyf: B/C/CD) [75KB]

Clercod (Cyf: B/C/C) [67KB]  - Adran Clercood - cliciwch y tab 'Powys' uchod i weld hefyd 

Addysg (Cyf: B/C/E) [18KB]

Iechyd (Cyf: B/C/H) [9KB]

Priffyrdd (Cyf: B/C/HT) [29KB]

Asiant Tir (Cyf: B/C/LA) [19KB]

Gwasanaeth Llyfrgell (Cyf: B/C/LM) [20KB]

Treth Cerbyd (Cyf: B/C/MT) [45KB]

Parc Cenedlaethol (Cyf: B/C/NP) [13KB]

Cynllunio (Cyf: B/C/P) [37KB]

Cymorth Cyhoeddus (Cyf: B/C/PA) [13KB]

Syrfewyr (Cyf: B/C/SU) [19KB]

Trysoryddion (Cyf: B/C/T) [9KB]

Lles (Cyf: B/C/W) [8KB]

 

Sir Drefaldwyn

Pwyllgorau

Cofnodion y Cyngor Llawn a chofnodion cysylltiedig (Cyf: M/C cyngor llawn) [14KB]

Pob pwyllgor arall a chofnodion cysylltiedig (Cyf: M/C pwyllgorau) [128KB]

 

Adrannau

Penseiri (Cyf: M/C/A) [28KB]

Clercod (Cyf: M/C/C) [40KB]

Amddiffyn Sifil (Cyf: M/C/CD) [7KB]

Addysg (Cyf: M/C/E) [47KB]

Priffyrdd (Cyf: M/C/H) [11KB]

Gwasanaeth Llyfrgell (Cyf: M/C/LM) [6KB]

Treth Cerbyd (Cyf: B/C/MT) [26KB]

Cynllunio (Cyf: B/C/P) [12KB]

Cymorth Cyhoeddus (Cyf: B/C/PA) [33KB]

Syrfewyr (Cyf: B/C/SU) [19KB]

Trysoryddion (Cyf: B/C/T) [14KB]

Lles (Cyf: B/C/W) [6KB]

 

Sir Faesyfed

Pwyllgorau

Pwyllgorau (Cyf: R/C) [21KB]

 

Adrannau

Penseiri (Cyf: R/C/A) [27KB]

Clercod (Cyf: R/C/C) [53KB]

Amddiffyn Sifil (Cyf: R/C/CD) [7KB]

Addysg (Cyf: R/C/E) [35KB]

Iechyd (Cyf: R/C/H) [6KB]

Priffyrdd a Chludiant (Cyf: R/C/HT) [19KB]

Asiant Tir (Cyf: R/C/LA) [13KB]

Trethu Cerbydau (Cyf: R/C/MT) [34KB]

Cynllunio (Cyf: R/C/P) [31KB]

Cymorth Cyhoeddus (Cyf: R/C/PA) [15KB]

Gwasanaethau Cymdeithasol (Cyf: R/C/SS) [6KB]

Syrfewr y Sir (Cyf: R/C/SU) [6KB]

Adran y Trysorydd (Cyf: R/C/T) [9KB]

Lles (Cyf: R/C/W) [20KB]

Cofnodion amrywiol (Cyf: R/C/X) [7KB]

 

Cyngor Sir Powys

 

Cofnodion Pwyllgor

Agendâu a Chofnodion Pwyllgorau (Cyf: P/C/C) [35KB]

 

Adrannau

The records listed as departmental records below were transferred to Cafodd y cofnodion isod a restrwyd fel rhai adrannol eu trosglwyddo i Archifau Powys Archives cyn 1996 yn bennaf.  Ym 1996 sefydlodd Cyngor Sir Powys gyfleuster Cofnodion Modern (Rheoli Gwybodaeth erbyn hyn)i ofalu am ei gofnodion ei hun, ac yn y fan honno y mae'r mwyafrif llethodd o gofnodion y Cyngor ynghadw. I gyrraedd cofnodion Cyngor Sir Powys sy'n cael eu storio yn yr adran Rheoli Gwybodaeth, bydd angen i chi gysylltu â'r adran berthnasol ar ei ffurf bresennol.

Mae'r cofnodion yn y rhestr isod wedi'u cofnodi gan yr adran berthnasol fel oedd hi ar y pryd, a dim ond rhan fechan iawn o gofnodion Cyngor Sir Powys yw'r cofnodion hyn.

Adran y Penseiri (Cyf: P/CD/A) [194KB]

Cynllunio at Argyfwng (Cyf: P/CD/CD) [37KB]

Prif Weithredwr (Cyf: P/CD/CE) [39KB]  - Mae cofnodion adran y Prif Weithredwr hefyd yn cynnwys cofrestri brechiadau ar gyfer Dosbarth Undeb Llanfyllin a Llanrhaeadr  1873-1919 - nid yw'r catalog ar gael ar ffurf electronig hyd yma - cysylltwch ag Archifau Powys i gael rhagor o fanylion.

Addysg (Cyf: P/CD/E) [12KB]

Priffyrdd: Pontydd Hanesyddol (Cyf: P/CD/H) [28KB]

Priffyrdd: Pontydd Hanesyddol (Cyf: P/CD/HE) [5KB]

Llyfrgelloedd (Cyf: P/CD/L) [10KB]

Asiant Tir (Cyf: P/CD/LA) [12KB]

Cynllunio (Cyf: P/CD/PL) [406KB]

Cyfreithwyr (Cyf: P/CD/SOL) [51KB]

Gwasanaethau Cymdeithasol (Cyf: P/CD/SS) [12KB]

Gwasanaethau Technegol a Lleol (Cyf: P/CD/TLS) [15KB]

Trysoryddion (Cyf: P/CD/T) [168KB]

Theatr Powys (Cyf: P/CD/TP) [168KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu