Cofnodion Cynghorau Ardaloedd Trefol a Gwledig

Ymddangosodd y cynghorau hyn yn sgil Deddf Llywodraeth Leol 1894, pan ddaethant yn gyfrifol am waith awdurdodau iechydol trefol a gwledig gynt (gweler Byrddau Iechyd Lleol, uchod).

Ar ôl 1925 daethant yn awdurodau codi trethi eiddo. Diddymwyd hwy yn sgil aildrefnu llywodraeth leol ym 1974.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu