1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Ail Gartrefi/Cartrefi Gwyliau

Mae'r cyngor wedi pennu y bydd yn rhaid talu premiwm treth y cyngor o 50% ar ail gartrefi / cartrefi gwyliau o 1 Ebrilll 2017. "Annedd nad yw'n unig gartref neu'n brif gartref i rywun ac sydd i raddau helaeth wedi'i dodrefnu" yw'r diffiniad o ail gartref / cartref gwyliau.  

Os ydych chi'n berchen ar eiddo y bydd rhywun yn aros iddo o bryd i'w gilydd (ail gartref/cartref gwyliau) bydd yn rhaid i chi dalu ffi llawn treth y cyngor hyd at a chan gynnwys 31 Mawrth 2017.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch premiwn treth y cyngor ac eithriadau i'r premiwm i'w weld dan y ddolen premiwm treth y cyngor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu