SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwyo dyn am adael bagiau duon ger y ganolfan gymunedol

Image of fly tipping in Knighton
16 Ebrill 2018 

Image of fly tipping in KnightonFe gostiodd £200 i ddyn o ganol Powys adael ei fagiau duon ger canolfan gymunedol wrth iddo gael ei ddirwyo gan y cyngor sir.

Cyflwynodd Tîm Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Sir Powys yr hysbysiad cosb benodedig wedi i swyddog ymwybyddiaeth gwastraff a gorfodaeth ddod o hyd i fagiau duon yn llawn o sbwriel yng Nghanolfan Gymunedol Tref-y-Clawdd yn gynharach eleni.

Bu'r swyddog wrthi'n archwilio a daeth o hyd i ddogfennau yng nghanol y sbwriel, a llwyddwyd i gysylltu'r rhain â'r dyn dan sylw. Cyflwynwyd hysbysiad cosb benodedig  o £400 iddo.

Derbyniodd y dyn yr hysbysiad cosb benodedig, gan dalu £200 gan fod opsiwn i dalu'n fuan, o fewn 14 diwrnod.

Mae Tîm Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor bellach wedi cyflwyno pump o hysbysiadau cosb benodedig am droseddau tipio slei ers i Lywodraeth Cymru gymeradwyo Rheoliadau Dyddodi Gwastraff Heb Awdurdod (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2017 fis Tachwedd diwethaf.

Mae'r tîm bellach yn rhybuddio pobl eu bod yn cryfhau eu gweithgareddau gorfodi, a gallai unrhyw un sy'n cael ei ddal am dipio'n slei gael hysbysiad cosb benodedig neu hyd yn oed ei erlyn mewn achosion mwy difrifol.

Mae'r Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Mae tipio'n slei yn drosedd sy'n difetha'n cymunedau, yn niweidio'n hamgylchedd ac yn costio arian i'r trethdalwyr.

"Rydym wedi cynyddu'n gweithgareddau ymwybyddiaeth gwastraff a gorfodaeth ar hyd a lled y sir, ac mae ein tîm allan bob dydd yn monitro mannau lle rydym yn gwybod bod taflu sbwriel a thipio'n slei yn digwydd yn aml.

"Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn gweithio fel rhybudd i ddangos y byddwn yn ymchwilio i'r math yma o ymddygiad gwrthgymdeithasol a chymryd camau gorfodi priodol.

"Rydym am i Bowys fod yn lle mwy croesawgar i drigolion ac ymwelwyr, ac mae hyn yn dechrau trwy fod ag amgylchedd glân."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu