Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Prif Weithredwr Dros Dro Newydd wedi'i Benodi

Image of Dr. Mohammed Mehmet
17 Ebrill 2018 

Image of Dr. Mohammed MehmetMae Cyngor Sir Powys wedi penodi Prif Weithredwr Dros Dro newydd i gefnogi'r cyngor gyda gwaith trawsnewid a gwella.

Bydd Dr Mohammed Mehmet, sydd wedi bod yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, yn ymuno â'r cyngor yn hwyrach y mis hwn.

Cyhoeddwyd y penodiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris mewn cyfarfod o'r cyngor llawn heddiw (Dydd Mawrth 17 Ebrill) yn dilyn argymhelliad i Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gael pecyn cymorth i helpu'r cyngor i weithredu newidiadau a gwelliannau.

Dywedodd y Cynghorydd Harris; "Rwy'n falch iawn o gyhoeddi penodiad Dr Mehmet i rôl y Prif Weithredwr Dros Dro. Bu'n brif weithredwr Sir Ddinbych am dros ddegawd, gan ymuno â hwy ar adeg heriol i'r cyngor pan fu archwiliad anodd o'u gwasanaethau plant a'u darpariaeth addysg.

"Mae'r cyngor hwnnw wedi mynd o nerth i nerth ac fe'i gwelir bellach fel un o'r cynghorau sy'n perfformio orau yng Nghymru.  Ei rôl fydd arwain gwaith trawsnewid a gwella ym Mhowys.

"Hoffwn ddiolch i David Powell am y ffordd y mae wedi cyflawni rôl y prif weithredwr ar adeg anodd iawn yn dilyn yr arolygiad o wasanaethau plant.  Rwy'n falch bod David wedi derbyn rôl y Dirprwy Brif Weithredwr a bydd yn cydweithio'n agos â Mohammed i barhau i gyflawni agenda trawsnewid a gwella'r cyngor.

Penodwyd Dr Mohammed Mehmet yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych ym mis Mai 2009.  Roedd Mohammed yn aelod o Banel Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus a Bwrdd Adfer Addysg Merthyr Tudful.  Ef oedd cadeirydd cyntaf y Bwrdd Caffael Cenedlaethol ac mae wedi arwain nifer o raglenni rhanbarthol gan gynnwys sefydlu Gwasanaeth Gwella Ysgolion Gogledd Cymru.

Yn gynharach yn ei yrfa roedd Mohammed yn Gyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol ym Mwrdeistref Camden Llundain (1997-2001) a Hackney (1995-97).

Mae Mohammed yn ddwyieithog, ar ôl dysgu Saesneg pan ddaeth i Brydain o Gyprus: ei iaith gyntaf yw Twrceg.  Mae ganddo radd BSc (Anrhydedd) dosbarth cyntaf mewn mathemateg a chyfrifiadureg a doethuriaeth mewn mathemateg.  Ei swydd gyntaf ym myd addysg oedd Darlithydd Mathemateg yng Ngholeg St. Mary's yn Twickenham.

Mae penodiad Dr Mehmet yn Brif Weithredwr Dros Dro am gyfnod o naw mis.  Mae Prif Weithredwr presennol y cyngor, Jeremy Patterson yn parhau ar absenoldeb salwch.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu